Det blir kanskje ingen ny Perkolo bru over E6 i Gudbrandsdalen.
Det blir kanskje ingen ny Perkolo bru over E6 i Gudbrandsdalen.

Vurderer å ikke bygge opp igjen Perkolo bru

For å unngå stenging av nye E6 i mange uker, vurderer Statens vegvesen nå en bruløs E6-kryssing i stedet for å bygge opp igjen Perkolo bru.

Publisert Sist oppdatert

- Det gjenstår imidlertid en del avklaringer før vi kan si at vei blir den endelige løsningen, sier prosjektleder for E6-prosjektet i Gudbrandsdalen, Taale Stensbye.

- Det ønsker vi blant annet å avklare gjennom en ny reguleringsplanprosess.

Vil hindre stenging av E6

- Bru er den beste løsningen for jord- og skogeierne i området og var grunnen til at vi i utgangspunktet bygde Perkolo bru. Nå er situasjonen en annen. Brua kan ikke bli bygd før i 2017/18, som betyr  at vi må stenge E6 i 4-6 uker under byggingen. Det er lite ønskelig, siden det vil føre til ulemper for de flere tusen trafikantene som ferdes på E6 hver dag, sier Stensbye.

Veien som vurderes skal i tilfelle krysse E6 over Bjørkerusten viltovergang som er bygd sør for der Perkolo bru lå.

Konsekvenser for brukerne

- Det er viktig å ha med seg at dette er en driftsvei som vil ha svært liten trafikk. I perioder vil den ikke en gang være i daglig bruk. Det er først og fremst grunneierne med jordinteresser som får ulemper ved en veiløsning. De vil vi i så fall gi en økonomisk kompensasjon. Vi er allerede i dialog med dem, sier Stensbye.

Den nye veien kan stå ferdig i løpet av høsten 2017 hvis ny reguleringsplan blir vedtatt neste sommer.