NGI satser i USA

Etter mer enn 14 års tilstedeværelse i Houston, Texas, utvider Norges Geotekniske Institutt (NGI) nå markedsområdene i USA med oppkjøpet av avansert geoteknisk laboratorium.

Publisert Sist oppdatert

NGIs rådgivningstjenester har «alltid» vært etterspurt innen olje og gass sektoren i USA. Med kjøpet av C&C geotekniske laboratorium (C&C's Advanced Soils Laboratory) i Houston, vil NGI kunne møte den økende etterspørselen etter helhetlig geoteknisk rådgivning og ekspertise. For eksempel ved fundamentering av offshore vind installasjoner i amerikanske farvann.

- NGI Houston tar over alle fasiliteter og nåværende personale ved det geotekniske laboratoriumet, og samler alle geotekniske tjenester under samme tak i Houston. NGIs kontor i Houston flytter inn sammen med laboratoriet i nåværende lokaler med utgangen av 2016, sier Victor Taboada, president, NGI Houston.

Mer enn avansert utstyr

Kjøpet av C&C geotekniske laboratorium betyr at NGI kan tilby helhetlige rådgivningstjenester lokalt i USA. Det skal sikre rask og effektiv adgang til geoteknisk testing og analyse av høy kvalitet for instituttets kunder på det amerikanske markedet.

- På NGI vet vi at et geoteknisk laboratorium er mye mer enn avansert utstyr. Våre tekniske medarbeidere og ingeniører er nøkkelen til vår suksess og høye kvalitet i leveransene våre. Deres erfaring gjør at vi – med kjøpet av laboratoriet i Houston og koblingen til vårt anerkjente laboratorium ved hovedkontoret i Oslo – kan gjennomføre komplekse undersøkelser for våre kunder og samarbeidspartnere, både i USA og i resten av verden, sier Lars Andresen, adm. direktør, NGI.

Om NGI

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. NGI utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.

Organisasjonen arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.