Stangeland Maskin skal bygge firefelts vei

Selskapet vant kontrakt i konkurranse med fem andre selskap.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen signerer kontrakt med entreprenør Stangeland Maskin på arbeidet med å bygge firefelts vei mellom Sømmebakken og Sola skole i Rogaland.

Signeringen skjer i Statens vegvesens brakkerigg i Sømmevågen tirsdag 13. september.

- Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet. Vi har satt av to dager til å gå gjennom kontrakten med entreprenøren neste uke. Etter det håper vi å starte bygging så snart som mulig, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Odd-Magnar Nerland.

Ferdig i 2018

- Strekningen vi skal utvide er ca. 1300 meter av riksvei 509, og en del av den såkalte Transportkorridor vest (TKV). Den er også en forlengelse av veien vi allerede jobber med i Sømmevågen, sier prosjektlederen.

Målet med arbeidet, er å gi bedre kapasitet på riksvei 509. Med ny gang- og sykkelvei kommer veien til å være en sikker og god skolevei, ifølge Statens vegvesen, blant annet for den nye skolen som blir bygget.

Firefeltsveien skal stå ferdig i mars 2018.

Seks tilbydere

Det var seks bedrifter som ga tilbud da prosjektet ble lyst ut før sommeren. Stangeland Maskin hadde det  laveste tilbudet, på 87,7 millioner kroner.