Tor Kåre Austrheim (Statens vegvesen), og Trond Viding Tvedt (Risa) signerer avtalen.
Tor Kåre Austrheim (Statens vegvesen), og Trond Viding Tvedt (Risa) signerer avtalen.

Risa signerte kontrakt på 163 mill. kroner

Statens vegvesen har signert kontrakt med entreprenør Risa på del to av oppgraderingsarbeidet i Bømlafjordtunnelen på E39 i Hordaland.

Publisert Sist oppdatert

Del to av dette prosjektet omfatter blant annet nytt sikkerhetsutstyr utskifting av alt elektrisk utstyr i tunnelen.

Statens vegvesen opplyser på nett at kontraktsummen er på 163 mill. kroner. Arbeidet starter i månedsskiftet september/oktober.

Når Bømlafjordtunnelen står ferdig oppgradert i 2018 skal dette være på plass:
• nye lys i tunneltaket
• ny ventilasjon
• kamera- og radarovervåking
• nye nødstasjonar med brannapparat og telefon
• nye evakueringslys
• nye tekniske bygg med transformatorer. Fire inne i tunnelen og to utenfor
• fjernstyrte infotavler på tilførselsveiene

Powered by Labrador CMS