Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Bli mer relevant og få betalt

Om du studerer fag som er «kritiske for vegsektoren» kan du få betalt for Bachelor- eller Masteroppgaven din og samtidig gjøre deg mer attraktiv for arbeidsgiverne.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Statens vegvesen på nett.

Nasjonal transportplan fastslår at det skal brukes 500 milliarder kroner på samferdsel i Norge de neste ti årene.  Statens vegvesen har et såkalt sektoransvar for kompetanse i veisektoren.

Det vil si at de skal bidra til å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, ikke bare i Vegvesenet, men også i bransjen av entreprenører og rådgivende ingeniører som Vegvesenet bruker for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde infrastrukturen.

Vegvesenet og universiteter/høyskoler

Vegvesenet driver derfor mye forskning og utvikling og samarbeider tett med en rekke høyskoler og universiteter.

Fagmiljøer må bygges opp og videreutvikles for å sikre tilstrekkelig med undervisningskrefter, og studenter oppfordres til å velge fag det ikke akkurat vil bli arbeidsledighet i de neste ti til femten årene.

Vegvesenet dekker oppgave-utgifter

Statens vegvesen har blant annet en ordning for studenter som vil skrive sine bachelor- eller masteroppgaver i samarbeid med Vegvesenet.

Om du har en oppgave-idé som er interessant for Statens vegvesen kan det føre til et samarbeid som gir deg 7 500,- eller 15 000,- for henholdsvis Bachelor- og Masteroppgave.

I tillegg får du muligheten til å få en annen innsikt i sektoren og fagområdene enn du får på skolebenken alene, «noe som ikke er direkte dumt å ha med på CV-en som nyutdannet», fastslår Statens vegvesen.

Les mer på vegvesen.no/jobb