NCC arrangerer årlig Awareness Day der de ansatte diskuterer og kommer med innspill til økt sikkerhet på egen arbiedsplass.
NCC arrangerer årlig Awareness Day der de ansatte diskuterer og kommer med innspill til økt sikkerhet på egen arbiedsplass.

NCC stoppet opp

18.000 NCC-ansatte stanset arbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Dette gjorde de for å fokusere og reflektere over sikkerhet på arbeidsplassen.

Onsdag 7. september stanset NCC i alle de nordiske landene opp arbeidet i en time, for å sette fokus på sikkerhet på arbeidsplassen. NCC gjennomfører Awareness Day og 18.000 ansatte bruker dagen til å reflektere over både egen og andres sikkerhet i NCC.

De ansatte bruker tid på å drøfte risiko på arbeidsplassene på denne årlige dagen, hvordan sikkerheten og arbeidsmiljøet kan økes og hvordan holdningen til en sikker arbeidsplass kan bli enda bedre.

I år er det sjette gangen NCC arrangerer Awareness Day og i år er temaet Time Out: At man skal ta en stopp hvis man opplever arbeidssituasjonen usikker.

Sterkt HMS-fokus

- Vi har sterkt fokus på HMS-arbeidet, og er gode på dette i NCC. Men vi ønsker å bli enda bedre. Derfor har vi valgt å stanse arbeidet i én time i dag i hele konsernet, for å prioritere sikkerhet, sier HMS-sjef i NCC i Norge, Anne Onarheim Moger i en pressemelding.

Klokken ni stoppet arbeidet opp og det ble en pause i arbeidet på flere tusen prosjekter i hele konsernet, og alle ble samlet for å drøfte hvordan sikkerheten kan forbedres, inklusive underentreprenører og konsulenter.

Oppfordres til å mene noe om sikkerheten

Målet med Awareness Day er å komme frem til helt konkrete forslag til hvordan sikkerheten i NCC kan forbedres. Det er utarbeidet et forslag til diskusjonspunkter og alle ansatte oppfordres til å mene noe om hvordan sikkerheten ivaretas på deres arbeidsplass.

- Det er viktig at alle ansatt engasjeres i sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen. Arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig for alle, og den enkelte ansattes motivasjon og holdninger er avgjørende for å lykkes, sier Moger.