Korrekt håndtering gir reduksjoner i PCB-utslipp

Norsk Byggtjeneste AS og Ruteretur AS har i et nytt samarbeid lagt til rette for at alle produsenter og importører av isolerglass, kan nå ut med informasjon til sine kunder vedrørende håndtering av kasserte PCB-holdige isolerglassruter.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom Norsk Byggevarebase (NOBB) kan leverandører som er medlem i Ruteretur AS kommunisere til sine kunder at de deltar i returordningen. Medlemmer av Ruteretur AS vil da kunne ivareta sine lovpålagte miljøforpliktelser som ordningen krever, jfr. avfallsforskriftens kapittel 14.

PCB er en av verdens farligste miljøgifter. Isolerglassruter med PCB-holdig forseglingslim defineres derfor som farlig avfall. PCB er skadelig for mennesker og dyr, og det kan føre til fosterskader, skader på hud, lever og nervesystem, nedsatt forplantningsevne samt at det kan være kreftfremkallende. PCB har vært forbudt i Norge siden 1980, men det finnes fortsatt i produkter som ble produsert og importert før 1980 (herunder isolerglassruter).

Byggesektoren er en av bransjene som belaster miljøet aller mest. Bransjen bruker mye ressurser, energi og kjemikalier, som skaper mye avfall. Det er ikke lett for entreprenører å vite om byggevareleverandører tilfredsstiller offentlige miljøkrav. Med dette samarbeidet, blir det nå mye enklere å finne ut hvilke aktører som oppfyller kravet om lovpålagt deltakelse i returordningen for isolerglassruter sier Daglig leder Lise Kolberg i Ruteretur AS.