Bilde fra Statens vegvesens veikamera ved riksvei 7 Dyranut (Arkivbilde).
Bilde fra Statens vegvesens veikamera ved riksvei 7 Dyranut (Arkivbilde).

Vegvesenet gir tommelen ned for rv. 7 Hardangervidda

Statens vegvesen anbefaler riksvei 52 som hovedvei mellom Gol og Voss.

Publisert Sist oppdatert

I «Konseptvalgutredning (KVU) rv. 7 og rv. 52» har Statens vegvesen vurdert at rv. 52 er bedre som hovedvei enn rv. 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134 mellom Østlandet og Vestlandet.

- Regjeringen jobber for bedre transportårer mellom Østlandet og Vestlandet. Prosessen er omfattende, men skal samtidig legge grunnlaget for langsiktige prioriteringer. Statens Vegvesens rapport om veitrase mellom Voss og Gol er et viktig bidrag for vår beslutning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han mottok torsdag 1. september anbefalingen fra Statens vegvesen om veitraseer mellom Voss og Gol. Vegvesenet anbefaler at riksvei 52 over Hemsedal blir den andre hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet.

Kjenner til utfordringene

Konseptvalgutredningen (KVU) er det siste dokumentet i en omfattende prosess om valg av hovedvei.

- Vi har fått et faglig innspill, og rapporten skal nå på lokal høring og gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Når dette er klart vil vi gjøre en politisk beslutning som vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem til våren, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren har tidligere reist med bil langs hele øst-vest strekningen, så han kjenner godt til lokale forhold og utfordringer med veivalg.

- Vi skal nå sette oss grundig inn i rapporten, sier Solvik-Olsen. 

Videre prosess

Samferdselsdepartementet skal legge frem en prioritering av trasé for øst–vest veiforbindelser i Nasjonal transportplan 2018–2029.

I det videre arbeidet blir det lagt til grunn at E134 skal være en av hovedveiforbindelsene mellom Øst- og Vestlandet.

Departementet har samtidig besluttet at det skal foretas videre utredninger av om riksvei 7 eller riksvei 52 skal være den andre hovedveiforbindelsen.