Rv. 70 Håkkåssaga-Saghøgda utlyst

Statens vegvesen har utlyst konkurranse for bygging av ny vei mellom Håkkåssaga og Saghøgda i Tingvoll kommune.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten er en del av ny rv. 70 Tingvoll-Meisingset, og omfatter i hovedsak bygging av ca. 3,8 km ny riksvei og ca. 1 km gang-/sykkelvei.

Fristen for å levere tilbud er 18. oktober kl. 12. Statens vegvesen inviterer til tilbudsbefaring torsdag 8.september kl. 12.00 Oppmøte Statens vegvesens prosjektkontor på Tingvoll Brygge i Møre og Romsdal.

Totalt fire entrepriser

Bygging av ny vei mellom Håkkåssaga-Saghøgda er den andre av totalt fire entrepriser. Den første entreprisen var skogrydding fra Venåssaga til Saghøgda, der det nå skal bygges ny vei.

Det blir også en entreprise for resten av parsellen med veibygging fra Håkkåssaga til Meisingset. Den siste entreprisen blir støytiltak langs hele strekningen, og målet er at det skal være ferdig samtidig med veien. Byggetiden er beregnet til 2-2,5 år.

Følger dagens veitrasé

Den nye veien vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Ny trasé følger i hovedsak eksisterende riksvei 70 med bredde­utvidelse, nye avkjørsler og underganger. Prosjektet har en totalkostnad på ca. 500 millioner kroner inkludert mva.