Det var gjort få eller ingen forsøk på å forbedre bremsene på tralla. Det er stoppet tre ganger i løpet av ett år i Norge med feil på bremsene.
Det var gjort få eller ingen forsøk på å forbedre bremsene på tralla. Det er stoppet tre ganger i løpet av ett år i Norge med feil på bremsene.

Droppet å betale gebyr - må betale 52.000 kroner

På E6 i Hedmark ble et utenlandsk vogntog stoppet og fikk gebyr for manglende bombrikke , dette var tredje gang. Det viste seg at transportfirmaet ikke hadde oppgjort tidligere krav.

Publisert Sist oppdatert

Dette medførte at firmaet nå må betale 52.000 kroner før de kan kjøre videre.

Vogntoget ble tatt med til Husum kontrollstasjon for bremsekontroll etter at det ble stoppet av Statens vegvsens mobile tungtransportkontrollører 25. august. Dette ble gjort fordi det har fått bruksforbud to ganger på semihengeren i løpet av det siste året.

Det ble ikke noe bedre denne gangen, det var så dårlige bremser at det ble gitt bruksforbud for tredje gang. Vogntoget er nå låst fast til forholdet er i orden eller blir berget til verksted.