Posten Norge øker i utlandet.

Posten Norge AS vokser utenfor Norge

Posten Norges resultat 1. halvår 2016 viser at konsernet opprettholder omsetning på nivå med samme periode i fjor. En økende andel av inntektene kommer fra aktiviteter utenfor Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Driftsinntektene i 1. halvår 2016 var 12.406 mill. kroner. Justert resultat (EBITE) var 221 mill. kroner, som er en nedgang på 93 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår i fjor.

EBITE for 2. kvartal ble 203 mill. kroner, som er en økning på 121 mill. kroner fra 2. kvartal i fjor.

- Fremgangen i 2. kvartal skyldes at påsken i år falt i første kvartal. Konsernet har gjennomført en rekke kostnadsbesparende tiltak.  Disse har gitt effekter fra 2. kvartal, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Øker i utlandet

Konsernets virksomhet utenfor Norge hadde samlede driftsinntekter på 4706 mill. kroner i 1. halvår 2016, som var 473 mill. kroner, eller 11,2 prosent, høyere enn i tilsvarende periode 2015.

Omsetningen utenfor Norge sto for 37,9 prosent av konsernets samlede inntekter, mot 34,1 prosent i 2015. Samarbeidet mellom Bring og Danske Fragtmænd skal videreutvikles fremover med fokus på internasjonalt gods inn og ut av Danmark.

Netthandel fra private fortsatte å øke. Konsernet hadde en vekst i samlet e-handelsvolum på 11 prosent de seks første månedene i år. Sterkest vekst var det i netthandelen fra utlandet.

Færre brev

Adressert brevvolum falt i 1. halvår med 10,6 prosent i Norge som følge av økt digitalisering. Størst var nedgangen fra bank og finans med 21 prosent, mens offentlige avsendere hadde en nedgang på 13 prosent.  

Postens leveringskvalitet i 1.halvår for A-post fremme over natt var 87,4 prosent. 2,4 prosentpoeng bedre enn konsesjonskravet.

Mer digitalt

Mange virksomheter har knyttet seg til sikker digital postkasse, der Postens Digipost er det foretrukne valget for over 900.000 privatpersoner.

Som et ledd i å videreutvikle tjenestetilbudet og øke kundemassen innenfor digitale tjenester, har konsernet i juli gått inn som majoritetseier i det digitale designbyrået Netlife Research.

Sykefraværet siste 12 måneder var på 5,9 prosent, en forbedring på 0,2 prosentpoeng i forhold til foregående 12 måneders periode.

Powered by Labrador CMS