Posten bygger nytt logistikksenter i Bergen

Lager regionens største post- og logistikksenter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Posten Norge har kjøpt tomt på Kokstad i Bergen. Her planlegger konsernet å bygge et felles post- og logistikksenter, som blir det største i regionen, opplyser Posten Norge i en pressemelding.

Posten anser området ved Flesland som det mest attraktive logistikknutepunktet for fremtiden.

- Posten og Bring er Norges ledende post- og logistikkaktør og spydspiss innen miljøvennlige transportløsninger. En samlokalisering av virksomhetene i Bergen til Kokstad vil gi effektiv logistikk for post, pakker og gods enten det skal fraktes på vei, bane, fly eller sjø, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Posten Norge har lagt vekt på en varestrømsanalyse utført av NHO Logistikk og transport som viser at markedstyngdepunktet for godsstrømmene er Bergen sentrum og sydvestover.  Dette har vært utslagsgivende for lokalisering av nytt post- og logistikksenter på Kokstad, opplyser Posten.

Samtidig ligger den nye tomten nær Rådal, som er ett av de mest aktuelle alternativene som er lagt frem for ny jernbaneterminal i Bergen.

Posten kjøper den 427 mål store tomten av Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom. 226 mål er regulert som næringsareal, og Posten vil benytte deler av dette til egen virksomhet. Det øvrige arealet skal videreutvikles i samarbeid med andre aktører.

Powered by Labrador CMS