Illustrasjonsbilde. AF Anlegg Frya-Sjoa E6 veianlegg i 2015.
Illustrasjonsbilde. AF Anlegg Frya-Sjoa E6 veianlegg i 2015.

Vil kreve flere egne entreprenør-ansatte i prosjekter

Vegvesenet vil kreve at entreprenørene skal ha enda flere egne ansatte.

Publisert Sist oppdatert

I dag er kravet fra Vegvesenet at entreprenørene har 25 prosent egne ansatte.

Samarbeid med bransjen

- Hvor mye høyere kravet vil bli skal vi komme frem til sammen med bransjen, forteller avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

- Vi er opptatt av at kravene våre skal oppleves som realistiske og oppnåelige for bedriftene i bransjen. Derfor tenker jeg det er naturlig å tenke en trinnvis økning slik at bedriftene får nødvendig tid til å tilpasse seg kravene, legger hun til.

Gir mer kontroll i prosjektene

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.
Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Sandvin tror flere egne, fast ansatte vil gi bedre prosjekter. I første omgang ser hun for seg at Vegvesenet starter dialogen med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). De skjerpede kravene vil kunne gi Statens vegvesen mer kontroll i prosjektene.

- Blant annet vil vi da kunne få bedre oversikt over kompetansen i de forskjellige prosjektene, sier Sandvin.

- Som byggherre er vi i Vegvesenet opptatt av at prosjektene skal gjennomføres på en trygg og god måte, på en kostnadseffektiv måte og med god kvalitet. For å få dette til er vi avhengige av kompetanse på alle nivåer, tilføyer hun.

Vegvesenet og fylkeskommunene

Statens vegvesen er formell byggherre på riksveier. Fylkeskommunen er det samme på fylkesveier. Men på fylkesveier utfører Statens vegvesen byggherreoppgaver etter avtale med fylkeskommunen.

På utbyggingssiden har Vegvesenet har til enhver mer enn 500 kontrakter knyttet til både riks- og fylkesveier med en rekke entreprenørselskaper. I tillegg har etaten flere hundre kontrakter innen drift og vedlikehold.