Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Svein Furøy mener kommunene, fylkeskommunene og staten må følge tariff også ved transportkjøp under 500.000 kroner.
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Svein Furøy mener kommunene, fylkeskommunene og staten må følge tariff også ved transportkjøp under 500.000 kroner.

Ber stat og kommuner følge nasjonal transport-tariff

- Det offentlige kjøper hyppig transporttjenester. For transportkjøp bør landsomfattende tariffavtale legges til grunn, også for verdi under 500 000, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Svein Furøy.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen kommer i forbindelse med YTFs høringssvar til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.

I NTP vises det til at godstransport på vei i Norge vil øke. For transport sikrer ikke reglene for landsomfattende tariffavtale ved offentlige innkjøp en seriøs transportbransje mener YTF, ettersom mange transportoppdrag er enkeltkjøp.

- Vi mener reglene for offentlige innkjøp i stor grad er rettet mot anbudsutsatte offentlige tjenester. For transportkjøp fungerer dermed ikke reglene tilstrekkelig, ettersom disse tjenestene ofte er under terskelverdien, sier Furøy.

YTF mener derfor at landsomfattende tariffavtale også må legges til grunn på oppdrag under terskelverdien for det offentlige. Forbundslederen påpeker at offentlige innkjøpere bør vise beste praksis til etterfølgelse.

- Det er ikke spesielt krevende å sjekke om en bedrift har tariffavtale. Dette sikrer at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er på plass, og vil være en trygghet også for dem som kjøper, sier Furøy.

Kontrollvolumet på transportlovgivning og allmenngjøring er økende, og arbeidstakerorganisasjonen mener det vil sende et svært dårlig signal om transportører det offentlige benytter bryter reglene.

- Vår påstand er at bedrifter med tariffavtale har det meste på plass, og dermed er en seriøs aktør i markedet, sier Furøy.