SLIK SER DEN UT: Dette er boken med informasjon om mineraler og diamanter nord for 60. breddegrad. Arbeidet er blitt ledet av NGU i Norge og omfatter forekomster i åtte nordlige land i verden.

Oppslagsverk om mineraler

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet en internasjonal kartlegging av hvor de viktigste mineral- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, ligger. I hvert fall de som er påvist og kartlagt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

NGU har samlet all tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene nord for 60. breddegrad i landene USA (Alaska), Canada, Grønland, Island, Norge, Sverige, Finland og Russland.

Nå er informasjonen samlet i et omfattende bokverk, i en database og på kart. Arbeidet ble startet i 2012 og er koordinert av seniorforsker Ron Boyd ved NGU. Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet. Bakteppet er at nordområdene de siste årene har hatt et sterkt internasjonalt fokus, både strategisk, militært og politisk.

- Arktis inneholder store mengder mineralressurser, som etter alt å dømme gradvis vil bli utforsket og utvunnet i årene som kommer. EU er blant annet svært opptatt av tilgang på metaller i nærområdene, og av mer kunnskap om mineralske råstoffer det er, og blir, kritisk mangel på. Jeg tror produktene vi har sammenstilt kan bli av interesse for næringsliv, prospekteringsselskaper og forskere som arbeider med metaller i nord, men også for politikere og beslutningstakere, sier Boyd.

Da arbeidet nylig ble lagt frem, kom representanter fra den kanadiske ambassade. Det var også representanter fra den russiske geologiske undersøkelsen, fra flere norske bergindustriselskaper og fra Norsk Bergindustri.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS