LOVENDE: Mika Wiljanen (Smart Fuel/St1) og Kåre Gunnar Fløystad (ZERO) ser frem til testperioden av Rex diesel.

Shell tester fornybar diesel på Østlandet

Nå startes testing av nye REx Diesel på utvalgte Shell bensinstasjoner i Oslo-området.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Ifølge leverandøren er REx en ny og unik fornybar diesel som reduserer CO2-utslipp med opptil 40%.

- Drivstoffet er det første reelle fornybare alternativet til bilister med vanlige dieselbiler som ønsker å være mer miljøbevisste, sier Anita Sørlundsengen, Retail-direktør i Smart Fuel/St1.

- Vi skal erstatte fossilt drivstoff med fornybare drivstoff liter-for-liter. Derfor er vi spesielt glade for å kunne tilby våre kunder et fornybart alternativ til diesel som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser, og kan brukes på alle biler og tyngre kjøretøy med dieselmotor, sier hun.

Miljøstiftelsen ZERO positiv

- Vi ser nå at tradisjonelt fossile aktører, bensinstasjonene, omstiller seg og bidrar til det grønne skifte med mer fornybare produkter. Vi trenger mer bærekraftige fornybare drivstoff på markedet, sammen med el og hydrogen. En fornybar diesel basert på restprodukter fra skogen, ikke palmeolje, er et viktig bidrag til en mer miljøvennlig transportsektor, sier fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO Kåre Gunnar Fløystad.

Renere energi til alle dieselbiler

REx Diesel er laget av avfall fra den finske trevirkeindustrien og oppfyller EUs bærekraftkriterier for utviklingen av fornybare drivstoff.

Dieselen inneholder en sesongtilpasset mengde fornybar råvare, og det unike med den nye dieselen er at det kan tankes på alle kjøretøy med dieselmotorer, understreker produsenten.

Test på utvalgte Shell-stasjoner

I første omgang er REx Diesel tilgjengelig på utvalgte stasjoner i Oslo, og kundene kan tanke det nye drivstoff på Shell Ullern, Shell Vinderen og Shell Kastellet.

St1 drifter Shells bensinstasjoner i Norge under lisens.

I oktober 2015 overtok St1 Nordic Oy, et finsk energiselskap, Shells nedstrømsvirksomhet i Norge. Selskapet driver idag Shells bensinstasjoner, bedriftsmarkedet, tankanlegg og distribusjon over hele landet.

St1 har virksomhet i Finland, Sverige og Norge, og opererer 1500 bensinstasjoner, bioetanolfabrikker og et oljeraffineri.

Powered by Labrador CMS