Ved Dølsteinfonna skal det bygges en voll som er 6 meter høyere enn veibanen.
Ved Dølsteinfonna skal det bygges en voll som er 6 meter høyere enn veibanen.

Rassikring og kontrollstasjon på anbud

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for rassikring av Dølsteinfonna og Fantebrauta og bygging av ny kontrollstasjon Romsdalen på E136 i Rauma kommune.

Publisert Sist oppdatert

E136 gjennom Romsdalen er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det får merkbare økonomiske konsekvenser når veien blir stengt.

Se vegvesenets prosjektside

Fantebrauta og Dølsteinfonna, som ligger ved Horgheim ca. 13 km fra Åndalsnes, er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veien, men det er like stor fare at lufttrykket fra skredet sammen med dårlig sikt som følge av snøskyen, fører til at trafikantene kan miste kontrollen på kjøretøyet.

Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på veien, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av veien. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser.

Fantebrauta

Ved Fantebrauta skal det bygges en 240 meter lang løsmassetunnel i betong.

Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil veien med bratt støtside mot fjellet for å opprettholde og muligens redusere sannsynligheten for steinsprang mot vegen.

Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

Dølsteinfonna

Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser.

Vollen er ca. 4 meter høyere enn veien og 3-8 meter høyere enn terrenget på skredsiden. Ny voll skal bygges 6 meter høyere enn veibanen og vil komme nærmere inn mot veien.

Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes også ved at vollen forlenges. I vollen inngår ca. 3200 kvadratmeter natursteinsmur.

Kontrollstasjon Romsdalen

Bygging av stasjonen er avhengig av finansiering over statsbudsjettet for 2017. Kontrollstasjonen skal ligge på Marstein, ca. 16 km fra Åndalsnes.

Her skal det bygges kontrollstasjon for store kjøretøy til erstatning for stasjonen ved Trollveggenutsikten på Horgheimseidet. Stasjonen skal bestå av kontor/ekspedisjonsbygg og kontrollhall med grav og vekt.

Det vil bli tilrettelagt for bruk av ny teknologi, som opplegg for kjennemerkeskanner, vektfølere i veibanen, toveis videoovervåkning av veien før kontrollstasjonen og termisk fotografering av bremser.

Frist for å levere tilbud er 6.september kl.1100.

Powered by Labrador CMS