Arbeidene med forskjæring og riggområde ble gjort i vinter/vår 2016. Tunneljobben skal etter planen starte høsten 2016.
Arbeidene med forskjæring og riggområde ble gjort i vinter/vår 2016. Tunneljobben skal etter planen starte høsten 2016.

Ett tilbud var betydelig lavere enn de andre

Statens vegvesen har mottatt ti tilbud på bygging av riksvei 77 Tjernfjelltunnelen i Saltdal kommune, Nordland. Se prisene.

Publisert Sist oppdatert

Kristensen Maskin AS har bygget forskjæring for tunnelen og etablere riggområde for hovedentreprisen tidligere i år.

Mandag 11. juli var det tilbudsåpning på hovedentreprisen på å bygge tunnel og omfattende veibygging i dagen.

Tilbudsåpningen hos Statens vegvesen mandag viste følgende tilbud: 

Løpenr.

Tilbyders navn

Tilbudssum,
ekskl. mva.:

1.

Leonhard Nilsen og sønner AS

346.052.806,69

2.

Hæhre Entreprenør AS

320.830.225,17

3.

Skanska AS

322.811.603,00

4.

ToK Joint Venture (Toto S.p.a. Costruzioni Generali og Kolbjørn Nilsskog AS)

274.999.999,00

5.

Aldesa

361.351.902,24

6.

Metrostav AS

341.554.212,67

7.

Strabag AG

338.810.416,09

8.

Kruse Smith Entreprenør AS

328.911.986,80

9.

PNC Norge AS

326.478.180,73

10.

AF Gruppen AS

329.737.607,00

 

- Nå skal vi gå igjennom dokumentasjonen og kontrollregne på tilbudene før vi gjør vår innstilling. Vi tar sikte på å signere kontrakt i slutten av august, og hvis alt går etter planen kan entreprenøren være i gang i løpet av høsten, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen. 

Dette skal gjøres

Prosjektet riksvei 77 Tjernfjelltunnelen omfatter bygging av tunnel inklusive portaler, samt noe veibygging på begge sider av denne. Tunnelen blir ca. 3,3 km lang.

På Junkerdalssiden skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter vei som tilknytning til eksisterende riksvei 77. På Saltdalssiden får riksvei 77 en strekning i dagen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset, og det skal etableres veitilknytning til gammel riksvei 77.

Masser skal legges ut i veifylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.