E6 er Norges hovedvei sørover mot Europa. I sommer stenges ett av disse løpene. Det blir det kø av.
E6 er Norges hovedvei sørover mot Europa. I sommer stenges ett av disse løpene. Det blir det kø av.

Frykter kaos på E6

Nå blir det trangt gjennom «nåløyet» E6 Follotunnelen i Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen frykter lange køer når kun ett løp i Follotunnelen er åpent i perioden 11. juli til 19. august. Beregn ekstra god tid eller ta alternative ruter, oppfordrer prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen.

Bakgrunnen for stengingen er det omfattende utbedringsarbeidet i tunnelen som pågår helt frem til sommeren 2017. Arbeidet vil gi trafikantene vesentlig tryggere innkjøringssoner, rømningsveger og enklere håndtering ved eventuelle ulykker. Arbeidet er del av den nasjonale planen for å oppgradere 200 tunneler i perioden 2015 til 2019.

- I Follotunnelen er kabelbruer, lysarmaturer, kabler og diverse elektrisk utstyr gått ut på levetid slik at det må byttes. Det blir installert sterkere lys i tunnelen og ventilasjonskapasiteten vil øke. Et nytt system for såkalt automatisk deteksjon av brann, ulykker og fremmedlegemer i vegbanen med direkte varsling til Vegtrafikksentralen blir satt opp, sier prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen.

Stenger ett løp hele døgnet

I perioden 11. juli til 19. august blir ett løp i tunnelen stengt hele døgnet. Da blir det toveis trafikk i det andre løpet med nedsatt hastighet.

- Frem til nå har vi nattestengt ett løp, men holdt begge løp åpne på dagtid. Men fra og med 11. juli er vi nødt til å holde stengt ett løp hele døgnet for å få gjort utbedringsarbeidene, sier Kalleberg.

Arbeidene som utføres i denne perioden, er graving, reparasjon av veibane og asfaltering.

-Vi må forvente lange køer da det vil ta tid for trafikantene å venne seg til det nye kjøremønsteret. Vi er også avhengig av at trafikantene er smidige i flettefeltet slik avviklingen går best mulig. Samtidig vet vi at det er mange sommerbilister som vanligvis ikke kjører denne veien, og disse vil også bidra til lenger køer, sier Kalleberg.

Alternativ kjørerute

Dersom køene blir lange, oppfordrer Kalleberg de som har mulighet til å kjøre om Osloveien og fylkesvei120 Patterød-Elvestad, og E18 Elvestad videre til Oslo.

- De som må kjøre E6 må forberede seg på kø, særlig i rushtiden. De bør derfor beregne ekstra god tid. Vi håper etter hvert at bilistene blir vant med det nye kjøremønsteret og at god fletting skal føre til at tidstapet blir minst mulig, sier Kalleberg.

God fremdrift

Utbedringen av tunnelen har så langt gått etter planen.

-Vi holder god fremdrift i utbedringsarbeidet og regner med at vi skal være ferdige som planlagt neste sommer. Noen utfordringer har vi hatt med hensyn til høy fart hos enkelte bilister, men så langt har de aller fleste trafikantene vært ansvarsbevisste, fulgt med på skiltingen og overholdt fartsgrensene i området, sier Kalleberg.