Det er så langt sprengt ca. åtte prosent av samlet tunnellengde i prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal. Her pågår boring til neste salve.
Det er så langt sprengt ca. åtte prosent av samlet tunnellengde i prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal. Her pågår boring til neste salve.

Har sprengt 2,6 av 30,9 km E39-tunnel

Ved utgangen av juni er det sprengt til sammen 2,6 km tunnel på E39 Svegatjørn–Rådal, siden første salve 14. januar.

Publisert Sist oppdatert

Dermed er ca. åtte prosent av total tunnellengde på 30,9 km unnagjort så langt i det første året med tunneldriving på prosjektet. Før mannskapene tar sommerferie, er de godt i gang med sprenging i til sammen ti ulike tunnelløp.

Sikrer mot vann

I tillegg til boring av 100-200 hull for hver sprenging, blir det gjort såkalte sonderingsboringer for å analysere fjellkvaliteten. I enkelte partier av tunnelen er det strenge krav til å unngå innsig av vann. Her blir det brukt betong for å holde kvaliteten.

E39 Svegatjørn–Rådal blir bygget som firefelts motorvei. Tunnellengden er 14,7 km. Med doble løp og flere tunneler for overflatevann, blir total lengde på tunnelsprenging over 30 km.

Transport via ekstra tunnel

Den lengste tunnelen blir den 9,2 km lange Lyshorntunnelen, som nå drives med tre ulike borerigger samtidig. Fire av byggeplassene til Lyshorntunnelen har tilgang til massetransport via en 250 meter lang tunnel fra Hamre i Fana.