E6-prosjektet ønsker å gjenoppbygge Perkolo bru slik som den opprinnelige brua. Bildet er tatt 4. februar 2016, to uker før brua kollapset på grunn av en prosjekteringsfeil.
E6-prosjektet ønsker å gjenoppbygge Perkolo bru slik som den opprinnelige brua. Bildet er tatt 4. februar 2016, to uker før brua kollapset på grunn av en prosjekteringsfeil.

Perkolo bru er forsinket

E6-brua kommer opp i 2017 - ikke 2016 som planlagt.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Perkolo bru kollapset over nye E6 ved Sjoa i februar, har planen vært å få ny bru på plass til åpningen av nye E6 i slutten av året. Nå viser det seg at brua ikke kommer opp før i 2017. De formelle prosessene tar lenger tid enn planlagt, opplyser Statens vegvesen.

- Vi har hatt som et ambisiøst mål at nye Perkolo bru skulle bli ferdig prosjektert, produsert og montert til åpningen av nye E6 Frya-Sjoa i desember i år, sier prosjektleder for E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen, Taale Stensbye i Statens vegvesen.
 
- Hele tiden har vi visst at vi har dårlig tid, men det viser seg at prosjekterings- og godkjenningsprosessene tar lenger tid enn vi hadde håpet. I 2015 kom det nye regler for bygging av bruer. Vi ønsker imidlertid Perkolo bru gjenoppbygd med tilsvarende geometri og form som den opprinnelige brua. Det gjør at vi ikke rekker å få opp brua til veiåpningen i desember, sier han.

Må kjøre gamle E6

Brua ventes satt opp på nytt i løpet av 2017. I monteringsperioden som tar fire til seks uker, skal E6-trafikken bli ført over på gamle E6 over en strekning på ca. 6 km mellom krysset på Sjoa-krysset og Kjørem bru.

Statens vegvesen vil forsøke å legge denne perioden til en tid med minst mulig trafikk og dermed gi minst mulig ulemper for trafikantene.

Påvirker skogsdriften

Perkolo bru er adkomst til to jorder og åtte skogseiendommer. Konsekvensen av forsinkelsen er kanskje størst for disse brukerne. Statens vegvesen er allerede i dialog med de berørte med sikte på å finne gode løsninger for deres virksomhet.