Signering av avtalen mellom Jernbaneverket og LNS 20. mai 2016. Fra venstre: Simen Grenersen (prosjektleder JBV), Guttorm Ræder (byggeleder JBV), Hugo Hildal Johansen (anleggsleder LNS) Foran fra venstre: Stein Hugo Steffensen (prosjektsjef JBV), Ann Pedersen (Prosjektdirektør Nord LNS).
Signering av avtalen mellom Jernbaneverket og LNS 20. mai 2016. Fra venstre: Simen Grenersen (prosjektleder JBV), Guttorm Ræder (byggeleder JBV), Hugo Hildal Johansen (anleggsleder LNS) Foran fra venstre: Stein Hugo Steffensen (prosjektsjef JBV), Ann Pedersen (Prosjektdirektør Nord LNS).

LNS bygger ny tunnel på Ofotbanen

I forbindelse med etableringen av nytt kryssingsspor i Djupvik på Ofotbanen, øst for Narvik sentrum, er Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) i gang med et prosjekt for i underkant av 136 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det nye kryssingssporet vil ligge mellom 7,8. og 9,3. km og vil ligge i en enkeltsporet tunnel.

Prosjektet består av driving av tunnel, sprenging i dagen, fundamentering, kabelkanaler, oppbygging av nytt banelegeme til og med forsterkningslag samt drens- og overvannshåndtering.

Deler av arbeidet foregår tett inntil eksisterende togspor.

830 meter tunnel

Forberedende arbeider er etablering av anleggsvei vest og vegetasjonsrydding som ferdigstiles før oppstart av selve prosjektet. «Jernbaneteknikk vil ha oppstart våren 2017. Det må påregnes at disse to prosjektene samordne sine aktiviteter i perioden begge entreprenørene er på stedet», skriver LNS i en pressemelding.

Prosjektet består av:

  • Ny jernbanetunnel på ca. 830 m
  • Sprengning og masseflytting, ca. 35.000 m3
  • Banefundament
  • Tunnelportaler/rasoverbygg/teknisk hus
  • Grøfter og rør
  • Sikringsgjerder

Kontrakten ble undertegnet 20. mai. Prosjektet startet umiddelbart og skal ferdigstilles innen 1. juli 2017.

Vi er veldig glad for å ha fått tildelt dette prosjektet, sier prosjektdirektør Nord hos LNS, Ann Pedersen.

Prosjektledelsen i LNS skal bestå av mange folk som er fra og bor i Narvikområdet.

Om Ofotbanen

Ofotbanens, som er 43 km lang med 20 tunneler i dag, har en viktige rolle i Nord-Norge.

Det som startet som en viktig transportåre for jernmalm, er i dag en viktig forutsetning for næringsutvikling i Norge - nord for Saltfjellet. I dag er Ofotbanen Norges svar på Suezkanalen, med frakt av gods fra Oslo og Østlandsområdet via Sverige til Nord-Norge.

Strekningen er bare én prosent av den samlede jernbanestrekningen i Norge, men står for 60 prosent av den samlede godstransporten på jernbane.

95 prosent av dagligvarer i Nordre Nordland, Troms og Finnmark fraktes med Ofotbanen. I tillegg transporteres 70 prosent av all fisk på norsk jernbane via strekningen. Dermed spiller banen en viktig nasjonal rolle.

Alle tallene over er hentet fra LNS' pressemelding i forbindelse med prosjekttildelingen.

STILLING LEDIG: