Veøy er et av selskapene som er tatt ut i streik.
Veøy er et av selskapene som er tatt ut i streik.

Her kan det bli gods-streik

Neste uke skal det mekles i lønnsoppgjøret for godssjåførene tilknyttet NHO Transport og NLF. Streikefaren skal være stor. Se hvem som eventuelt blir tatt ut.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Mandag den 13. og tirsdag den 14. juni er avsatt til mekling i lønnsoppgjøret for godssjåførene tilknyttet avtalene med NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund.

Forhandlingsleder for Norsk Transportarbeiderforbund, Morten Hagen, sier det vil bli en krevende mekling.

- Til forhandlingene i slutten av mai, ble vi møtt med motkrav fra arbeidsgiversiden, som ville medført en svekkelse av opparbeidede tariffrettigheter, som vi fra arbeidstakersiden ikke kunne godta, sier Hagen.

Krever løft

Lønna til yrkessjåførene ligger nå på under 85 prosent av hva en gjennomsnittlig industriarbeider tjener, og Transportarbeiderforbundet krever et løft.

- Dette står ikke i forhold til ansvaret og belastningen som hviler på sjåførene av de største kjøretøyene som ferdes langs norske veier, sier Hagen i en pressemelding fra Transportarbeiderforbundet

I fjor sommer ble minstelønna i overenskomsten allmenngjort. Det vil si at den nå er lovfestet, også for utenlandske transportselskaper som opererer på norske veier som kabotasje og kjøring etter direktivet om kombinerte transporter.

- En kraftig økning av minstelønna er ett av hovedkravene fra arbeidstakersiden, og vi mener det nå er på høy tid at denne yrkesgruppen får et kraftig løft, sier han.

Konflikt fra onsdag 15. juni

I tilfelle meklingen ikke kommer i mål, er det i første runde tatt ut transportbedrifter som dekker et vidt spekter av transporten i hele Norge.

- Distribusjon og godstransport over hele landet vil bli rammet, sammen med utkjøring av drivstoff til bensinstasjoner. I tillegg til dette, vil innhenting og transport av melk i enkelte deler av landet bli rammet, sier Morten Hagen.

En eventuell streik vil tidligst bli iverksatt fra arbeidstidens start, onsdag den 15. juni. En slik streik vil i første omgang omfatte medlemmer i følgende bedrifter:

- Hoyer Norway AS
- HOB Gods AS 
- SB Transport AS
- Østerhus Transport AS
- Hans Ivar Slåttøy Transport AS
- Veøy AS, med sine underavdelinger Sør, Vest og Øst, samt datterselskapet Veøy Møre  
  AS.

- Med disse bedriftene, vil mellom 500 - 600 medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet være ute i streik dersom vi ikke kommer i mål med meklingen, avslutter NTFs forhandlingsleder.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS