Bildet viser utsnitt fra en skademelding Storebrand har mottatt etter at en personbil har blitt påkjørt av et vogntog like etter feltskifte.

​Blinker inn i blindsonen

Personbiler som legger seg inn foran vogntog er et problem på norske veier, og det uten at bilistene vet det selv. Vogntogene har av sikkerhetsmessige grunner ekstra stor avstand til bilen foran. – Dette er ikke invitasjon til å legge seg inn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Forsikringsselskapet Storebrand har sendt ut en pressemelding med folkeopplysning til personbilførere.

- I det siste har vi hatt skadesaker hver uke etter at personbiler har forsøkt å legge seg inn foran vogntog, forteller Petter Berg, fagsjef på Motor i Storebrand.

- Dette er særlig et problem ved påkjøringsfelt, spesielt i rushtrafikken. Ulykkene oppstår fordi personbilen havner i blindsonen til lastebilen når den blinker seg inn foran.

Ikke en invitasjon

Vogntogsjåførene tar ofte ekstra avstand til bilen foran nettopp fordi blindsonen er større. Vogntoget trenger dessuten en lengre bremselengde. Dessuten har tyngre kjøretøy ikke tre-sekundersregel - men fem-sekundersregel. Dette tar mange personbiler som en invitasjon til å legge seg inn foran lastebilen.

- Vi opplever mye frustrasjon blant norske lastebilsjåfører, fordi personbilenes oppførsel overfor tyngre kjøretøy bidrar til mange trafikkfarlige situasjoner, sier prosjektleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Jens-Olaf Rud.

Rud oppfordrer i meldingen personbilførerene til å holde avstand:

- Av hensyn til egen og andres sikkerhet bør du legge deg inn i god avstand om du skal inn i samme felt som et vogntog, oppfordrer Rud, som til daglig arbeider med trafikksikkerhet og omdømme blant NLF-medlemsbedriftene med prosjektet «På riktig side».

- Her oppfordres sjåførene blant annet til at de ikke skal bryte 80-grensen. I tillegg til dette har vi lansert et skoleprosjekt, «Venner på veien», som i hovedsak har blindsoner og barn i fokus. Forhåpentlig blir barna flinkere enn foreldrene sine når det gjelder blindsoner og lastebiler, sier Rud.

Hvem får skylden?

Når man skifter kjørefelt, har man som kjent vikeplikt for trafikken i feltet man kjører inn i. Dermed kan man i mange tilfeller få ansvar for skaden dersom man blir påkjørt bakfra av et vogntog rett etter at man har skiftet felt.

- Dette kommer ofte som en overraskelse på bilister som har blitt påkjørt bakfra av vogntog på denne måten. Men det fremste argumentet for ikke å kjøre inn rett foran vogntog, er selvsagt knyttet til sikkerhet, sier Berg.

Forsikringsselskapet oppfordrer bilførere til å være mer forsiktige, ikke minst med tanke på skadeomfanget som kan oppstå som følge av et sammenstøt mellom vogntog og personbil.

- I rushtrafikken er heldigvis ikke farten så stor, men skaden på bilen kan likevel bli omfattende. Og jo høyere fart, desto større skadeomfang. Ta hensyn til og vis respekt for vogntog i trafikken, oppfordrer Berg.

Powered by Labrador CMS