Asfaltfabrikken er installert på Ormsundkaia, den gamle containerhavnen i Oslo.
Asfaltfabrikken er installert på Ormsundkaia, den gamle containerhavnen i Oslo.

Omstridt asfaltfabrikk klar

NCC er nå klare til å starte opp asfaltfabrikken på Ormsundkaia i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Den mobile asfaltfabrikken skal etter planen stå på Ormsundkaia i to år, men har møtt motstand i nabolaget.

Høyre er svært kritisk til at byrådet har gitt tillatelse til å bygge en asfaltfabrikk på Ormsundkaia.
- Beslutningen er horribel og utrolig. Det er snakk om brenning av 6000 liter fyringsolje om dagen. Det vil gi utslipp av ganske store mengder CO2, NOx og støv i et sentrumsnært boligområde med barnehager og skole rett ved, sa nestleder i Oslo Unge Høyre og medlem av bydelsutvalget i Nordstrand bydel, Nicolai Øyen Langfeldt, til Nettavisen nylig.

Men nå er uansett fabrikken på plass, og fyringsolje skal kun brukes de to første ukene, ifølge NCC. En fabrikk i Oslo sikrer NCC tilgang til et attraktivt marked og NCC har allerede fått en rekke henvendelser fra kunder.

- Vi er meget godt fornøyd med å få på plass en asfaltfabrikk så sentralt i Oslo og jobber nå med å kjøre inn fabrikken, sier Joar Caspersen, asfaltdirektør i NCC Industry i en pressemelding.

Gassanlegg

Arbeidet med å installere LPG-gassanlegg som fyringskilde på fabrikken på Ormsundkaia pågår. De to første ukene vil det bli brukt fyringsolje som fyringskilde.

For å unngå støvproblemer blir også steinmassene vannet i det de kommer inn med båt. Ved å bruke våte steinmasser vil det komme en del vanndamp fra fabrikken. Det vil etter to ukers innkjøring benyttes LPG som fyringskilde. Det gjør at det ikke vil slippes ut støv eller partikler fra brenningen.

Det stilles strenge krav til støynivået ved fabrikken og NCC vil forholde seg til disse under produksjonen. Kravet er 45 desibel søndager og helligdager og 55 desibel vanlige ukedager. 

- Vi skal produsere i et område med bebyggelse nokså nær fabrikkområdet. Det gjør at vi gjør det vi kan for å sikre lavest mulig støynivå, sier Joar Caspersen.

Steinmassene til asfaltproduksjonen blir fraktet inn med båt til Ormsundkaia. Det bidrar til mindre transport på veiene. Ved normal produksjon vil det daglig produseres cirka 700 tonn asfalt. Det vil daglig gå omlag 25-30 lastebiler med asfalt ut fra fabrikken. 

Utslipp

CO2-utslippet fra asfaltfabrikken er av leverandøren av LPG-anlegget beregnet til å bli omlag 16 kilo pr. tonn produsert asfalt. Nox-utslippet er beregnet til 0,01 kilo pr. tonn produsert asfalt.

- Vi har på Ormsundkaia etablert en moderne fabrikk som vil gjøre miljøbelastningen så liten som mulig. Vi vil også gjennomføre luftmålinger ved fabrikken, som skal dokumentere utslipp. Disse målingene vil vi følge nøye med på, sier Caspersen.

Asfaltfabrikken vil produsere lavtemperaturasfalt. Det betyr at røyk og avdamping fra asfalten reduseres med opp mot 90 prosent i forhold til tradisjonell asfalt.  Dermed reduseres røyk og avdamping til et minimum. 

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS