Tre av de mange lederne som satte navnet sitt på kontraktene som ble underskrevet 30. mai 2016 til en samlet verdi på ca. 30 milliarder danske kroner.
Tre av de mange lederne som satte navnet sitt på kontraktene som ble underskrevet 30. mai 2016 til en samlet verdi på ca. 30 milliarder danske kroner.

Underskrev tunneljobb til 30 milliarder

Femern A/S underskrev tunnelkontrakter for 30 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Danske Femern A/S underskrev 30. mai 2016 anleggskontrakter til en samlet verdi av ca. 30 milliarder danske kroner med de internasjonale entreprenørsammenslutningene som skal stå for byggingen av den 18 km lange Femern-tunnelen mellem Rødbyhavn i Danmark og Puttgarden i Tyskland.

- Vi er tilfredse med at de store arbeidskontraktene nå er undertegnet med de vinnende entreprenørene etter flere år med forberedelser og anbudsprosess. Nå kan vi gi fullt fokus på arbeidet med å skaffe den tyske tillatelsen for byggingen, noe som er en forutsetning for å kunne starte tunnelbyggingen, sier administrerende direktør Claus F. Baunkjær i Femern A/S.

Noen av entreprenør sammenslutningene som ikke fikk tildelt kontrakter har klaget inn anbudsprosessen til den danske Klagenævnet for Udbud som nå behandler klagene.

Det er Femern Link Contractors (FLC) Som skal bygge tunnelene, portalene og rampene. Sammenslutningen består av entreprenørbedrifter fra Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia (se listen til høyre).

Arbeid med utgraving og landfyllinger utføres av entreprenørsammenslutningen Fehmarn Belt Contractors (FBC). Dette består av entreprenører fra Tyskland og Nederland.