Åpnes raskt etter lastebilbrann

Måbøtunnelen åpnes trolig for trafikk i løpet av mai. Den ble stengt etter at en lastebil brant i tunnelen torsdag 19. mai.

Publisert Sist oppdatert

Brannen i en lastebil inne i Måbøtunnelen har ført til skader på tunnelveggen, vann- og frostsikringen og de elektriske installasjonene.

- En geolog har nå undersøkt skadeomfanget på selve tunnelen. Skadene er mindre enn vi fryktet på forhånd. Nå ser ut som om tunnelen kan åpnes for trafikk tidlig neste uke, sier seksjonsleder Lars Øyre i Statens vegvesen i en melding datert 20. mai.

Arbeider i helgen

Øyre tar forbehold om at det kan dukke opp noe uforutsett etter at man har rensket ned de løse fjellmassene som brannen forårsaket.

- Reparasjonsarbeidene skal pågå gjennom helgen og helt frem til tunnelene kan tas i bruk igjen, sier Øyre.

De elektriske installasjonene i området der lastebilen brant er totalt øydelagt. Også her må det reparasjoner til før tunnelen kan åpnes for trafikk.

Ingen feil avdekket

Sikkerhetsutstyret i tunnelen ble undersøkt så sent som i første kvartal i år, utan at det ble avdekket feil.

Mens tunnelen er stengt, må trafikantene benytte omkjøringsveiene, E16 og E134. Gamleveien på utsiden av tunnelen er stengt på grunn av stor fare for steinskred og vil ikke bli åpnet for trafikk.

Fakta:

Måbøtunnelen ble offisielt åpnet i 1986. Den er 1893 meter lang, med stigningsgrad opp mot sju prosent. Inne i tunnelen er det tre par vifter, i alt seks stykk, åtte brannslukkingsapparater og fem nødtelefoner.