Vegvesenet øker konsulentbruken

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier Statens vegvesen er helt avhengige av innleide konsulenter for å være fleksible.

Publisert Sist oppdatert

I tiden fremover vil Vegvesenet offentliggjøre etatens konsulentbruk hvert tertial, og ikke bare i årsrapporten.

I årsrapporten for 2015 som nå er klar, kommer det frem at Statens vegvesen brukte 3,4 milliarder på konsulenttjenester i fjor. Det er en økning på 200 millioner kroner fra året før. Beløpet viser Statens vegvesens bruk av konsulenter knyttet til utbygging og forvaltning av riksveiene.

Derfor øker konsulentutgiftene

- Vi ønsker å være helt åpne rundt våre kjøp av disse tjenestene. Jeg håper vår tertialsvise rapportering kan være et bidrag i den offentlige samtalen knyttet konsulentbruk, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesens utgifter til konsulentkjøp har de siste årene økt. I 2012 var tallet 2,4 milliarder kroner, i fjor altså 3,4 milliarder.

- Økningen har sammenheng med at Stortinget i perioden har bevilget mer penger til bygging av nye veier i tillegg til drift og vedlikehold av eksisterende veier. Den kraftige økningen budsjettene våre betyr at vi har fått mer å gjøre. Og skal vi klare å løse oppgavene vi er satt til å løse så må vi leie inn hjelp, sier Gustavsen.

Ifjor omsatte Statens vegvesen for 147 millioner kroner hver eneste dag, totalt nær 54 milliarder kroner i løpet av hele 2015.

Vil være åpne

- Lar vi være å bruke konsulenter må vi enten redusere aktiviteten vår, eller ansette flere folk, sier Gustavsen.

I årsrapporten vises det til at det i 2016 innføres skjerpede krav til styring av tjenestekjøp i Statens vegvesen.

Ved å være helt åpne om konsulentbruken håper veidirektøren blant annet å vise at det ikke er noen form for mystikk knyttet til kjøp av konsulenttjenester.

Vegdirektøren skrev tidligere i år en nyttårshilsen til konsulentene. Der hyller han konsulenten som en helt nødvendig ressurs Vegvesenet trenger for å ta unna stadig økt aktivitet.

Gustavsen mener konsulenter gjør Statens vegvesen til en mer fleksibel organisasjon:

- Det dreier seg om at vi kjøper inn kapasitet og nødvendig fagekspertise uten å binde opp store, faste kostnader. Det er samtidig en måte å beholde en fleksibilitet i organisasjonen vi er helt avhengige av med stadig skiftende oppgaver og behov, sier han.