Ny firefelts E6 ferdig i 2021

Regjeringen ønsker at ny E6 mellom Kolomoen og Moelv skal stå ferdig om fem år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

-Ny firefelts E6 Kolomoen – Moelv betyr færre ulykker, økt framkommelighet, kortere reisetid og reduserte miljøulemper langs veien. Den nye veien skal senest åpnes for trafikk i 2021, og utbyggingen skjer i regi av Nye Veier AS. E6 er en av de viktigste transportårene i landet. Store deler av dagens tofeltsstrekninger mellom Oslo og Trondheim har lav sikkerhet. Regjeringen legger derfor særlig vekt på å videreføre utbyggingen av E6 som møtefri vei nordover fra Kolomoen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om bompengefinansiering av E6-prosjektet som går gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

Forslaget ble lagt fram i statsråd onsdag.

Prosjektet omfatter sammenhengende utbygging av nær 43 kilometer ny firefelts vei, med fysisk midtdeler på hele strekningen.

Byggingen av den nye veien skal ta utgangspunkt i dagens veg som utvikles til firefelts vei. Dagens vei har i hovedsak standard som avkjørselsfri tofelts vei, med enkelte trefeltsstrekninger.

I regjeringens forslag er det lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 8586 millioner 2016-kroner. Finansieringen bygger på en kombinasjon statlige midler og bompengemidler.

Opplegget for bompengefinansieringen er i tråd med tidligere vedtak i Hedmark fylkeskommune og kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS