Oslofjordtunnelen blir gratis

Regjeringen stanser innkreving av bompenger på «Riksvei 23 Oslofjordforbindelsen» i august.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Det er ikke grunnlag for ytterligere forlenging av ordningen med bompenger for trafikk på riksvei 23 Oslofjordforbindelsen, i Akershus og Buskerud. Innkrevingen skal derfor avsluttes ved utgangen av august i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Andre byggetrinn

Dagens innkreving bygger på et vedtak i Stortinget i 2013, der det ble gitt mulighet til å forlenge bompengeinnkrevingen i inntil tre år, etter at første trinn av prosjektet ble nedbetalt i august 2013.

I vedtaket var det lagt til grunn at endelig opplegg for bygging og finansiering av andre byggetrinn med nytt tunnelløp under Oslofjorden, skulle legges frem for Stortinget i løpet av treårsperioden.

Dersom et slikt opplegg ikke var behandlet av Stortinget innen tre år etter at første byggetrinn er nedbetalt, skulle innkrevingen avsluttes.

Bygging av nytt tunnelløp?

Det er foreløpig ikke avgjort hvilket alternativ som skal legges til grunn for kryssing av Oslofjorden i fremtidige planer.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere alternativ til bygging av et nytt tunnelløp parallelt med eksisterende løp. En slik vurdering var en del av konseptvalutredningen «Kryssing av Oslofjorden» som Statens vegvesen la fram høsten 2014, og som deretter ble kvalitetssikret eksternt.

Statens vegvesen er også bedt om å arbeide videre med opplegg for bygging og finansiering av nytt tunnelløp. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til valg av ny trasé for fjordkryssing når «tilstrekkelige avklaringer foreligger».

Powered by Labrador CMS