Jani Myllymaa, Vice Prsident Global sales, Viasys VDC, Uli Hermanski Vice president Construction Business EMEA at Topcon Positioning og Hans Ellingsen, Adm . Dir Norsecraft Geo AS.
Jani Myllymaa, Vice Prsident Global sales, Viasys VDC, Uli Hermanski Vice president Construction Business EMEA at Topcon Positioning og Hans Ellingsen, Adm . Dir Norsecraft Geo AS.

Nytt agentur for Norsecraft

Skal være forhandler for Viasys VDC i Norge og Sverige.

Publisert Sist oppdatert

Norsecraft Geo blir forhandler for kraftig BIM-verktøy (Bygningsinformasjonsmodellering). Selskapet har signert en forhandleravtale med Visays VDC  OY og vil representere deres produkter i Norge og Sverige, melder Norsecraft Geo i en pressemelding.

Produktivitet og lønnsomhet i infrastrukturprosjekter er noe alle aktører i bransjen strever etter å forbedre. Viasys VDC er verktøy som fokuserer på dette gjennom:

  • Minimalisere konflikter i prosjekterte data innen forskjellige disipliner som VA, vei, elektro og eksisterende infrastruktur. Dette skjer igjennom automatisk konfliktanalyser og 5D simuleringer (3D, tid og kostnader)
  • Enkel og tydelig digital kommunikasjon på anleggsplassen igjennom å gjøre multi-disiplinære 3D modeller tilgjengelige for alle involverte i prosjektet
  • Utvikle og vedlikeholde digitale modeller som inneholder alle prosjekterte data fra alle disipliner

- Viasys VDC som i dag er del eid av Topcon vil være et viktig bidrag til å optimaliser digital arbeidsflyt på anleggsplassen og passer derfor godt inn i vår strategi om å være en viktig bidragsyter til å digitalisere anleggsplassen, uttaler administrerende direktør i Norsecraft Geo, Hans Ellingsen.

Norsecraft Geo AS er forhandler for Topcon maskinstyringsprodukter og Dynaroad massedisponeringsverktøy i Norge og Sverige, med en konsulentavdeling i begge land som leverer landmålings- og konsulenttjenester innen maskinstyring, massedisponering og dokumentasjon.

Viasys VDC er et finsk selskap som er deleid av Topcon Positioning Group. Selskapet har levert software og tjenester innen bygg og anlegg i over 25 år med hovedvekt på løsninger for å viualisere prosjekterte data i 3D. 

Viasys VDC løsninger er egnet til bygge 3D modeller av digitale prototyper og kommunisere løsninger til alle involverte i infrastrukturprosjekter.