Rambøll-oppdraget Lindås transformatorstasjon.
Rambøll-oppdraget Lindås transformatorstasjon.

Rambøll satser på Gemini Terreng & Entreprenør

Rambøll er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap og har i flere år vært brukere av Gemini Terreng & Entreprenør. I høst og vinter valgte Rambøll å øke antall lisenser og sende mange nye medarbeidere på kurs for å øke kompetansen på dette området.

Publisert Sist oppdatert

Gemini Terreng & Entreprenør er en løsning for konsulenter og entreprenører og blir brukt til prosjektering, planlegging, visualisering av 3D modeller, masseberegninger og for å holde kontroll på stikningsdata.

- Som markedsleder i entreprenørsektoren er det gledelig å se at konsulentselskapene ser utvidet nytte av løsningen og Powels kompetanse og leveranseevne på området. Vi satser på konsulentbransjen og opplever for tiden økt interesse og en vekst i dette markedet, sier Frode Solem, leder for avdeling Entreprenør i Powel.

Opplever stor nytte – øker kompetansen

- For oss er vår kompetanse på Gemini Terreng & Entreprenør et av våre fortrinn i arbeidet mot byggherrene, sier Roald Norås, rådgivende ingeniør i avdeling Anlegg og Industri i Rambøll.

Anlegg og Industri er en av flere avdelinger i Rambøll som benytter Gemini til prosjektering. Norås selv har vært bruker i tre år og dratt stor nytte av løsningen i sitt arbeid.

De siste årene har avdelingen Anlegg og Industri benyttet Gemini Terreng & Entreprenør i mange industri og samferdselsprosjekter. Prosjektene har inneholdt blant annet tuneller, byggegroper og enkle veier. Et prosjekt hvor man nylig har opplevd stor verdi, er Lindås transformatorstasjon for BKK, som er under oppføring og skal stå ferdig i løpet av 2016. Anlegget vil dekke 42 mål med tilhørende avkjørsel og tilkomstvei.

- Vi benytter programvaren blant annet til å vurdere plassering av bygningsmasse og inngrep i forhold til massebalanse, plassering i terrenget og kostnader i en tidlig fase. Vi utarbeider også tilbudstegninger og beskrivelser med tilhørende mengder, arbeidstegninger og høsting av stikningsdata direkte fra modell. Med Gemini Terreng & Entreprenør kan vi operere med små feilmarginer og være sikrere på det vi leverer. Det har blitt et viktig verktøy for oss og vi satser nå på løsningen. Vi valgte derfor i høst å sende ytterlige 16 kollegaer på kurs, sier Norås.

Enklere samarbeid

Gemini Terreng & Entreprenør er arbeidsverktøyet for mange entreprenører i Norge, med løsninger for dataflyt og visualisering.

- Vi jobber tett med byggherre gjennom hele prosjektet. Da er det blant annet viktig å kunne visualisere terrenget og prosjekterte modeller som vi har i Gemini. Med den gode 3D-funksjonaliteten kan vi også underveis kontrollere mot «som bygget». En annen fordel med programvaren er at de fleste entreprenørene bruker Gemini og at vi dermed kan samarbeide og kommunisere sømløst. Vi kan blant annet sende stikningsdata direkte og vi sikrer samtidig at vi snakker samme språk, sier Norås.