Busengdal Transport AS tar mange slags oppdrag innen transport, steinknusing og anleggsarbeider. Her er en av deres trekkvogner avbildet under Transportmessa på Gardermoen 5. september 2013.
Busengdal Transport AS tar mange slags oppdrag innen transport, steinknusing og anleggsarbeider. Her er en av deres trekkvogner avbildet under Transportmessa på Gardermoen 5. september 2013.

Busengdal Transport lavest på veiarbeid

Ti firmaer har levert tilbud på trafikksikkerhets- og miljøtiltak rundt Tresfjorden i Møre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

De fleste tiltakene ligger inne som en del av bompengeprosjektet for Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen.

- Vi er godt fornøyd med den store konkurransen om oppdraget. Dette viser nok at det er mange firmaer som har behov for mer arbeid i tiden fremover. Vi skal nå kontrollere tilbudene før det blir klart hvem som blir innstilt til å gjennomføre arbeidet. Anleggsarbeidet regner vi med er i gang første halvdel av mai, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Tilbyder

Tilbudssum uten mva.

Hole Maskiner AS

37 032 250,00 kr

Busengdal Transport AS

33 129 250,26 kr

Rano Anlegg AS

42 890 955,16 kr

Norwegian Rock Group AS

39 670 407,00 kr

Vasto Anlegg AS

42 069 103,39 kr

Mesta AS

36 615 591,78 kr

KA Aurstad AS

49 999 480,00 kr

ACO Anlegg AS

41 353 101,00 kr

Vatn Maskinstasjon AS

39 721 374,69 kr

UFO Entreprenør AS

44 150 680,80 kr

Dette skal gjøres

Dette planlegges utført i 2016:

  • Tiltak i Tresfjord sentrum
  • Kollektivtiltak i Øygardsbakken
  • 500m gang- og sykkelveg i Løvika
  • Busslommer på Eik
  • Veglys Eiknes-Skorgen

Et tiltak er allerede utført: Krogset-Helset fikk 1,1km ny gang- og sykkelvei i fjor.

Tiltak utenfor bompengeprosjektet som gjennomføres i 2016-2017:

  • Kryssendring Skorgenes
  • Stenging Kjelbotn
  • Samleveg Kristisætra
  • Kollektivtiltak Brastad

Det skal også gjennomføres en del omklassifiseringstiltak før Møre og Romsdal fylkeskommune overtar ansvaret for veien rundt fjorden, som har fått fylkesveinummer 163.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS