Brua på fylkesvei 17 over Beitstadsundet blir ei stålkassebru med samvirkende betongdekke i seks spenn. Den blir 580 meter lang.
Brua på fylkesvei 17 over Beitstadsundet blir ei stålkassebru med samvirkende betongdekke i seks spenn. Den blir 580 meter lang.

Første kontrakt på Beitstadsundbrua

Brua på fylkesvei 17 over Beitstadsundet blir ei stålkassebru med samvirkende betongdekke i seks spenn. Den blir 580 meter lang.

Publisert Sist oppdatert

Cowi skal prosjektere brua som skal gå over Beitstadsundet i Steinkjer og Verran i Nord-Trøndelag.

Interessen for oppdraget om å prosjektere Beitstadsundbrua var stor. Ti konsulenter leverte tilbud.

- Tidspunktet for utlysningen var gunstig. Vi er svært godt fornøyd med konkurransen om oppdraget, sier prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad.

Onsdag skrev Statens vegvesen kontrakt med Cowi. Kontraktssummen er på 3.530.315 kroner.

Prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad og prosjektleder Jo Bernt Brønstad fra Statens vegvesen var tilstede under signeringen, sammen med Erik Sundet og Bjørn Saksberg fra Cowi.

Beitstadsundbrua er en del av prosjektet fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, som innebærer ny vei mellom Steinkjer og Malm i Verran kommune. Beitstadsundbrua (bildet) blir ei stålkassebru med samvirkende betongdekke i seks spenn. Den fundamenteres med rammede stålrørspeler til faste masser eller fjell.

- Konsulenten har frist til å levere ferdig konkurransegrunnlag i mars 2017, sier Tone Melhus Romstad.

Nå som kontrakten er skrevet under, er samhandlingsmøter med konsulenten neste steg.