Kan sukker erstatte salt på vinterveiene?

Norske medier har skrevet om sukring av veier en god stund. Kan sukker erstatte salt på norske veier, slik at veiene skal sukres - ikke saltes?

Publisert Sist oppdatert

Svaret er ifølge Kai Rune Lysbakken, saltekspert i Statens vegvesen, «nei».

Han utdyper:

- For det første: Det har aldri vært snakk om at sukkerstoffer skal kunne erstatte salt. Det man har snakket om, er å tilsette en sukkerløsning til saltet. Tanken har vært at sukkeret skal gjøre at saltet fungerer bedre, og at sukkertilsetningen kunne føre til redusert bruk av salt.

- For det andre: Det mangler fortsatt god og uavhengig dokumentasjon på at slike stoffer fører til at saltet virker bedre.

- Mangler dokumentasjon

Lysbakken opplyser på Vegnett.no at det finnes ulike kjemikalier og produkter som tilsetningsstoffer til veisalt (natriumklorid) som hevdes å øke effekten til veisalt.

- Dette kan for eksempel være å øke effekten med hensyn på lave temperaturer, opprettholde effekt ved lavere dosering eller gi lengre varighet av salttiltaket, forklarer han til nettstedet.

Det kan være ulike typer stoffer, for eksempel andre kloridsalter (magnesiumklorid og kalsiumklorid) eller organiske salter (formiater og acetater). En gruppe av disse stoffene som har vært lansert, er biprodukter fra landbruket, såkalte «Agricultural by-Products» (ABP). Slike biprodukter vil ofte være sukkerbaserte produkter.

- Selv om det hevdes en del gode erfaringer der slike tilsetningsstoffer har blitt utprøvd, mangler det altså fortsatt uavhengig vitenskapelig dokumentasjon som viser at de fungerer og hvordan de fungerer, sier Lysbakken.

Brukes i utlandet

Sukkerbaserte tilsetningsstoffer er i bruk i Storbritannia og noen steder i USA og Canada.

Statens vegvesen har undersøkt effekten av sukkerbaserte tilsetningsstoffer både gjennom litteraturstudier, feltforsøk og i laboratorieforsøk i samarbeid med NTNU.

- Ut fra laboratorieforsøk er det ingen resultater som tyder på at et sukkerbasert tilsetningsstoff ved tilfrysingen på veibanen gir økt effekt til saltet. Heller ikke gjennom feltforsøk har en kunnet dokumentere klare effekter på at sukkerbaserte tilsetningsstoffer gir økt effekt av saltet ved tilfrysing, sier Lysbakken.

Han opplyser at Vegvesenet vil jobbe videre med å dokumentere virkningen av tilsetningsstoffer for å vurdere om disse skal tas i bruk i «ordinær vinterdrift».

Det er også opprettet tett kontakt med andre nordiske land om vinterdrift generelt og kjemikaliebruk spesielt. Statens vegvesen deltar også i Transportation Research Board (TRB) og World Road Association (PIARC) der vinterdrift og kjemikaliebruk er på agendaen.