Det vedtatte alternativet innebærer at E18 vil gå inn i en tunnel ved Vige like vest for Varoddbrua.
Det vedtatte alternativet innebærer at E18 vil gå inn i en tunnel ved Vige like vest for Varoddbrua.

Vedtok ny motorvei rundt Kristiansand

Regjeringen har bestemt seg for firefelts vei utenfor Kristiansand

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet endelig vedtak for den mye omtalte vegen i Kristiansand.

E18/E39 skal planlegges sammenhengende fra Vige i Kristiansand kommune til Volleberg i Songdalen kommune. Det betyr motorvei i en stor bue, og i stor grad i tunneler, nord for Kristiansand sentrum.

- Lyttet, sier Sanner

– Vi har lyttet til lokaldemokratiet og funnet løsninger vi mener vil gi effektiv motorvei og gode lokalsamfunn hvor viktige friluftslivsverdier ivaretas, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

En ytre ringvei er viktig for å flytte motorveien ut av Kristiansand sentrum. Strekningen planlegges som en firefelts vei med hastighet 110 km/t. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på 8,3 milliarder kroner.

Et av de store stridsspørsmålene har vært om veien skal gå i tunnel gjennom Kjerrane, noe departementet nå har vedtatt at den skal.

Den nye ringveien vil gi mer forutsigbar reisetid, reduserer kostnadene for næringslivet og tilrettelegger for vekst og et utvidet bo- og arbeidsmarked, understreker Sanner.

Flere linjer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering at kommunedelplanen for E18/E39, Ytre ringveg, Vige – Volleberg vedtas med følgende linjer på de tre delstrekningene: Alternativ K3 fra Vige til Rv.9, alternativ G2 fra Rv.9 til Breimyr, og justert alternativ G2 fra meklingen med kryssing av Rossevannsbekken i bro på strekningen fra Breimyr til Volleberg, heter det i et brev fra departementet.

Prosjektleder Asbjørn Heieraas og planleggingsleder Håkon Lohne var også blant dem som fikk brevet fredag morgen.

- Vi tar vedtaket til etterretning, og setter snarest i gang med det formelle rundt overleveringen til Nye veier AS som nå er de som styrer prosjektet videre, sier disse to, ifølge Statens vegvesens nettsider.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS