E16-prosjekt ut på anbud

11,1 kilometer lang strekning med 4,3 kilometer tunnel.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka sendte Statens vegvesen konkurransegrunnlaget for E16 Bagn-Bjørgo ut på anbud, opplyser etaten på egne nettsider.

Strekningen er 11,1 kilometer lang, der 4,3 kilometer er i tunnel. Med unntak av de første 300 metrene fra Bagn, blir det tre kjørefelt gjennom hele tunnelen og ut forbi Klosbøle.

Inne i tunnelen skal det blant annet bygges åtte havarinisjer, to snunisjer og 45 nødstasjoner. Resten av den nye vegstrekningen er vanlig tofelts veg.

1,2 km kortere

Tunnelen vil sikre god og sikker framkommelighet. Den nye vegen vil korte ned avstanden fra Bagn til Bjørgo med 1,2 kilometer.

- Ingen vil nok savne den svingete, smale og rasutsatte Bagnskleiva når nyveien åpner, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

Fra Klosbøle til Bjørgo vil vegen i stor grad følge dagens trasé. Krappe kurver vil bli slaket ut.

Planen er å bygge fire betongbruer og ei stålbru. Gjennom Kjerringsvingen skal tunnelmasse brukes til å legge vegen på en høy fylling.

Byggestart i august

Fristen for anbud er satt til 19. april.

- Vi planlegger byggestart i august 2016, sier prosjektleder Moen.

Interessen i forkant av utlysningen av byggeplanen for E16 Bagn-Bjørgo har vært stor. Det samme var tilfelle med de to delstrekningene mellom Fønhus og Bagn.

Powered by Labrador CMS