I februar startet arbeidet med å fylle ut Lervika i Stavanger. Området var tidlegere byens industriområde. Nå er det i ferd med å bli Stavangers «Aker Brygge».
I februar startet arbeidet med å fylle ut Lervika i Stavanger. Området var tidlegere byens industriområde. Nå er det i ferd med å bli Stavangers «Aker Brygge».

Tunnelmasse blir næringsareal

Stein fra Ryfasts tre tunneler blir til nye bolig- og næringsområder.

Publisert Sist oppdatert

Eiganes-, Hundvåg- og Ryfylketunnelene skal bli nesten 55 kilometer med ny vei. Det blir det mye masser av. De brukes til å lage nye næringsområder i Stavanger-distriktet.

Ryfast omfatter de tre tunnelene Ryfylketunnelen (14,3 km), Hundvågtunnelen (5,7 km) og Eiganestunnelen (3,7 km). Alle tunnelene får to løp. Med ramper blir det bygget til sammen 53 kilometer tunnel. Totalt gir tunnelbyggingen ca. 4 millioner m³ stein i masseoverskudd.

For mange tunnelprosjekt er det en stor utfordring å plassere masseoverskuddet på en fornuftig måte og finne mulige deponier.

Næringslivssamarbeid

- Vi har lagt mye arbeid i å finne deponiløsninger og vi har i dette arbeidet hatt et nært samarbeid med kommuner, fylkesmannen og ikke minst aktører i næringslivet, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Eiterjord opplyser at de store mengdene tunnelstein brukes både til bolig- og næringsområder.

- I Jåttåvågen fyller vi etter avtale med Stavanger kommune igjen de gamle dokkene og etablerer nye areal for bolig og næring. På Buøy i Stavanger fyller vi etter avtale med Buøy Invest AS ut et stort, nytt næringsområde. I Leirvik i Stavanger fyller vi etter avtale med Selvaag Bolig AS og Stavanger kommune ut et nytt bolig- og næringsområde, sier prosjektlederen.

Totalt 300 dekar

Nå står Fiskå i Strand kommune for tur. Der blir det et nytt næringsområde i samarbeid med Fiskå Mølle AS. På Jørpeland, også det i Strand kommune, er planen å fylle ut et nytt bolig- og næringsområde.

- Mye av massene blir transportert med lektere, som gjør at nærmiljøet i bydelen Hundvåg blir spart for tungtrafikk, sier Eiterjord.

Han forteller at steinmassene fra Ryfast gir nærmare 300 dekar med nytt bolig- og næringsareal.

- Og for oss gir det inntekter som kjommer godt med i prosjektfinansieringen.