Johs. J. Syltern AS lavest på veiprosjekt

Mange vil bygge vei i Rissa.

Publisert Sist oppdatert

I april starter bygging av ca. tre kilometer ny fylkesvei 715 fra Osavatnet til Rødsjø i Rissa kommune.

Utretting og utslaking

Sju entreprenører leverte pristilbud på jobben med å bygge den nye veien. Prisene varierer fra 53,2 til 115,7 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med å ha fått sju tilbud på jobben. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier byggeleder Håvard Ellingsen i Statens vegvesen.

Den nye veien skal bygges med to kjørefelt med totalbredde på 7,5 meter og følger i stor grad dagens veitrasé. Forbedringene innebærer utretting av svinger, utslaking av stigningsforhold og senking av bakketoppen i Sørskaret med ca. tre meter.

Oppfylling av dalsøkket ved Rødsjøsvingen vil også bidra til en bedre linjeføring inn mot krysset med fylkesvei 718.

Stenging av veien

Et kort parti av veien har høye bergskjæringer tett inntil veien. Stabiliteten i grunnen i dette området er også dårlig. For å bygge ny vei her, må veien stenges helt i en periode på inntil tre måneder høsten 2016. Den blir også nattestengt i en periode.

- Når vi har inngått kontrakt med en entreprenør, skal vi avklare når og hvor lenge veien blir helt stengt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om stenging og omkjøring senere i vår, sier Ellingsen.

Tilbudene

Disse har levert tilbud:

-      Johs. J. Syltern AS – 53.228.047 kroner
-      Thore Magnussen & Sønn AS – 115.738.096 kroner
-      Peab Anlegg AS – 71.884.181 kroner
-      Risa AS – 73.359.745 kroner
-      Norwegian Rock Group AS – 66.375.128 kroner
-      BL Entreprenør AS – 64.168.139 kroner
-      Br. Bjerkli AS – 63.827.676 kroner

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av mars, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i april, sier Ellingsen.

Byggetid for prosjektet er et drøyt år med antatt ferdigstillelse høsten 2017.

Statens vegvesen bygger Fosenveiene på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.