Lyse Elnett ikke varslet om veiendring

Kommunikasjonssvikt mellom Lyse og Statens vegvesen gir ett år forsinkelse på ny veitrasé på fylkesvei 45 i Dirdal i Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Den nye veien i Dirdal er lagt midt mellom to høyspentlinjer. Lyse Elnett har hatt kontakt med Statens vegvesen om prosjektet og opplyser i en pressemelding at selskapet i 2013 ga beskjed om at veien var i konflikt med deres strømlinjer og at omlegging måtte bestilles.

Siden er veien endret og konflikten blitt større uten informasjon til Lyse.

- Vi oppdaget at veitraseen var endret og lagt midt mellom to høyspentlinjer da arbeidet skulle starte: Vi var da ute på stedet for å inngå en Nær-ved-avtale for arbeidet i januar i år. Vegvesenet har fått informasjon om hvem som er kontaktpersoner i Lyse, men har ikke tatt kontakt med dem og informert om endringene på veien, sier avdelingsleder nettutvikling Børre Dybesland i Lyse Elnett i meldingen.

- Varslet i 2013

- Lyse Elnett og Statens Vegvesen har jevnlig koordineringsmøter for å få til et godt samarbeid i prosjekter, men i dette prosjektet har vi dessverre ikke lykkes. Lyse ønsker godt samarbeid med Vegvesenet, men denne gangen opplever vi ikke å bli informert før arbeidet har startet, sier Dybesland.

Statens Vegvesen skriver i en pressemelding fredag 5. februar at «først etter at arbeidet ble startet varslet Lyse Elnett at den nye veien kom for nær høyspentlinjene».

- Dette er altså ikke riktig. Vi varslet om konfliktene skriftlig i 2013. Informasjon om endring av veitrasè i 2014 har vi ikke fått, og da er det vanskelig å varsle om de nye konfliktene, sier avdelingslederen.

Konsesjonssøknad

Reguleringsplanen fra 2001 er heller ikke endret i henhold til ny veitrase, ifølge Lyse Elnett. Da Lyse ble klar over endringen i januar i år, er det jobbet for å finne alternativer.

- Dessverre tar det tid fra du starter arbeidet med hvordan en linje kan flyttes til den eventuelt er flyttet. Dette fordi du blant annet må inngå avtaler med grunneiere og søke konsesjon hos myndighetene, sier Dybesland.

Krav til avstand mellom linjer og vei er beskrevet i nasjonal forskrift fra 2006.