Rivningskjempen på Tofte er 100-tonneren Cat 365 UHD (Ultra High Demolition) som strekker seg 33-34 m til værs.
Rivningskjempen på Tofte er 100-tonneren Cat 365 UHD (Ultra High Demolition) som strekker seg 33-34 m til værs.

Cellulosekjempen legges i grus

TOFTE (AT.no): Rivingen av landets største og siste cellulosefabrikk er i gang.

Publisert Sist oppdatert

Mannskap og maskiner fra AF Decom AS skal frem til sommeren «pulverisere» 30 bygninger på Södra Cell på Tofte til 80.000 tonn betong og 2000 tonn armeringsjern. Dermed slettes alle spor etter over 100 års celluloseproduksjon på Hurumlandet. Men om få år skal det igjen «kokes» trevirke på Tofte. 

Produksjonen på Tofte begynte i 1897 da Tofte Cellulosefabrikk AS ble etablert. Siste eier av landets cellulosegigant, svenske Södra Cell, la ned produksjonen i 2013. Da var det stopp for 117 års produksjon av cellulose hvor det i toppårene årlig ble produsert ca. 400.000 tonn.  

Biodrivstoff

Hvor mange millioner kubikkmeter virke som er blitt «kokt» på Tofte-fabrikken i over hundre år, kan bare anslås til «mange millioner». I de siste årene lå årlig virkesforbruk på ca. 1,8 millioner fm. Og tømmerstokken skal fortsatt «kokes» i den fremtidige industrietableringen på Tofte.

I dag er det Statkraft som eier fabrikkområdet, og Statkraft og Södra Cell har etablert selskapet Silva Green Fuel AS. Målsettingen er produksjon av biodrivstoff basert på trevirke. Produksjonen er tenkt satt i gang i 2020.

70-tonneren Volvo EC700 tygger i filler betongfundamenter med en fastknuser montert rett på stikka.
70-tonneren Volvo EC700 tygger i filler betongfundamenter med en fastknuser montert rett på stikka.

 

Utstyr til Vietnam

AF Decom var på plass med mannskap og maskiner i slutten av august. Men da var det bare forberedende arbeider som sto på dagsorden siden demonteringen av produksjonsutstyret pågikk. Det gjør det fortsatt, men i løpet av desember skal det polske selskapet som har jobben, være ferdig. Det polske firmaet har i de mest hektiske periodene hatt 200-250 mann i sving. Alt produksjonsutstyr er solgt til Vietnam.

En Cat 336 (40 tonn) forsyner seg grovt i haugen av armeringsjern.
En Cat 336 (40 tonn) forsyner seg grovt i haugen av armeringsjern.

Tungvektere

De 30 bygningene som rives på Tofte, utgjør 40.000-50.000 m2 som skal tygges i filler til ca. 80.000 tonn betong og ca. 2000 tonn armeringsjern. Det krever dyktige maskinførere og kraftige maskiner. AF Decom besitter begge.

Rivningseksperten som skal være ferdig med oppdraget til sommeren (juli), har satt inn «tungt skyts» på jobben. Rivningssjefen er 100-tonneren Cat 365 UHD (Ultra High Demolition) som med rekkevidde på 33-34 m skal jevne bygningene med jorden med sin Cat MP20 (Multi Purpose) rivekjeft med utskiftbart gebiss for betong- og ståltygging. Trenger kjempen et annet redskap i stikkespissen, skjer det lynkjapt med OilQuick-feste – som de fleste av rivningsmaskinene på Tofte-jobben er utstyrt med.

Tygger og pigger

Det er flere kraftkarer blant de ni maskinene AF Decom har satt på jobben, deriblant 100-tonneren Cat 390D LME som skal hamre løs på betongen med en Rammer BR7013-hammer som veier ca. 6,2 tonn. Volvos største gravemaskin er også der, 70-tonneren EC700C som er påmontert en fastknuser (rett på stikka) som tygger i filler betongfundamenter. To 50-tonns Cat 349E tygger også betong og skiller ut armeringsjern.

11 maskinførere utfører rivingen på Tofte. Maskinparken utgjør totalt 11 enheter inklusivt to innleide dumpere.

På hjemmebane

Sindre Johansen (30) er AF Decoms prosjektleder på Tofte-rivingen. Han er på hjemmebane. Bygningsingeniøren med bopel i Hurums nabokommune Røyken, og med foreldre fra Tofte, har i årenes løp tilbragt mange stunder hos besteforeldrene i «cellulosebyen» i Hurum. Nå har han ansvaret for rivingen av arbeidsplassen til mange hans foreldre kjenner.

– Litt vemodig, men nå er det blitt sånn, sier Sindre Johansen.

Gjenbruk

Det meste av rivningsmassen på 80.000 tonn betong, skal gjenbrukes på stedet, etter behandling og godkjenning i miljødirektoratet.

– Det meste av betongen vil bli brukt til fylling av blant annet kjellere og i skråninger på fabrikkområdet. Ca. 10.000 tonn mildt forurensede betongmasser skal transporteres til godkjente deponier, sier Sindre Johansen.

Erfarent mannskap

11 dyktige maskinførere, og en erfaren lederduo står for rivingen på Tofte. Mannskapet har revet store treforedlingsbedrifter før. Sindre Johnsen og anleggsformann Odd Arne Urnes, hadde også ansvaret for AF Decoms riving av Follum Fabrikker på Hønefoss. Det skjedde for et par år siden da papirprodusentens 90.000 m bygningsareal ble pulverisert til 137.000 tonn betongmasser.