Slik blir den nye veien ved Klett.
Slik blir den nye veien ved Klett.

Peab bygger ny E6 fra Trondheim

Peab Anlegg har fått jobben med å bygge ny E6 fra Trondheim til Melhus. Kontraktsummen er på 1,16 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 4. februar signerte Statens vegvesen og Peab kontrakten.

- Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om byggingen. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet rundt påsketider, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

E6 sør for Trondheim skal bygges om fra tofelts til firefelts vei. Miljøpakken finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre. Peab er tildelt hovedentreprisen.

– Vi er svært tilfreds med å bli tildelt denne kontrakten. Statens vegvesen har vist oss tillit, og vi skal overlevere et veiprosjekt både byggherren og vi kan være fornøyd med, sier Ivar Roland, adm. direktør i Peab Anlegg.

Største veikontrakt i Midt-Norge

Kontrakten med Peab er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) noen gang har inngått.

– Det var mange interesserte entreprenører. Vår oppfatning er at markedet responderte godt på den store kontrakten. Nå ser vi fram til å komme i gang, sier Aronsen.

Norsk-svensk samarbeid

– Vi har i løpet av den siste perioden blitt tildelt en rekke spennende og flotte prosjekter. Det gir stor energi til alle våre ledere og medarbeidere, og det gleder meg å se at Peab Anlegg per nå har full sysselsetting, sier Peabs anleggsdirektør.

Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Peabs norske og svenske anleggsvirksomhet.

– Vi har gode erfaringer med internt samarbeid over landegrensene. Våre svenske kolleger har blant annet med seg erfaring fra mange tilsvarende og større veiprosjekter i Sverige, sier Roland.

Åpner i 2019

Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trasé, mens det daglig passerer opp mot 30.000 biler.

Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen. Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om trafikkavviklingen når det nærmer seg start og underveis i anleggsarbeidet.

Den nye veien skal etter planen åpne våren 2019.

Powered by Labrador CMS