Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Trenger tungbileiere til pilotprosjekt

Vegvesenet vil gjøre det enklere å få godkjent tunge kjøretøy. Et pilotprosjekt som skal gjøre godkjenningen lettere har ledige plasser.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen holder nå på med et pilotprosjekt med sentralisert dokumentgodkjenning. Målet er å gjøre enkeltgodkjenningen av tunge kjøretøy mer effektiv, «med bedre kvalitet og med større grad av forutsigbarhet og likebehandling».

De fleste tunge kjøretøy i Norge må enkeltgodkjennes. Det innebærer både en kontroll av dokumenter og en teknisk kontroll av kjøretøyet i hall. I dag gjøres disse kontrollene samtidig på en trafikkstasjon.

Sparer tid

En viktig del av pilotprosjektet er å prøve ut en todelt enkeltgodkjenning for tunge kjøretøy.

- Nå ser vi på muligheten til å godkjenne dokumentene på forhånd. Ved å først godkjenne dokumentene sentralt, unngår vi at importører eller forhandlere fremstiller kjøretøyet ved en trafikkstasjon uten at dokumentene er i orden. Slik får vi utnyttet kontrollhallene bedre, og brukerne vil større grad slippe å måtte fremstille kjøretøyet flere ganger, sier Bjørn Inge Olberg i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Større forutsigbarhet

- Vi er kjent med at man i enkelttilfeller kan tolke den fremlagte dokumentasjonen for kjøretøyet ulikt. Ved å samle dokumenthåndteringen ett sted vil vi skape større forutsigbarhet og mer likebehandling for brukerne, sier Olberg.

Høsten 2015 innførte Statens vegvesen flåtegodkjenning. Dette betyr at flere identiske kjøretøy kan godkjennes i en og samme godkjenningsprosess. Slik blir det en mer effektiv ressursbruk både for brukerne og for Statens vegvesen.

Pilotprosjektet

Statens vegvesen har publisert en kravveileder på sine hjemmesider. Denne opplyser om hvilke krav som det aktuelle kjøretøyet må tilfredsstille for å bli godkjent.

- Vi har plass til flere deltakere i pilotprosjektet. Interesserte kan bare ta kontakt med oss, sier Bjørn Inge Olberg i Vegdirektoratet.

Fakta om sentralisert dokumentgodkjenning

-      I piloten vil dokumentene bli gjennomgått av regionale «spesialenheter», mens hallkontrollene blir utført på trafikkstasjonene som tidligere.
-      Det er seks trafikkstasjoner som er med i piloten: Gjøvik, Jessheim, Hafslund, Hønefoss, Drammen og Tønsberg.
-      Piloten blir gjennomført i perioden januar til og med mars i 2016. I etterkant vil ordningen evalueres og eventuelt bli innført nasjonalt på et senere tidspunkt.