Det er strekningen fra Bommestad til Larvikseidet som kan åpnet før sommerferien neste år.
Det er strekningen fra Bommestad til Larvikseidet som kan åpnet før sommerferien neste år.

Åpner ny E18 et halvt år før tida

Byggingen av E18-strekning i Vestfold har gått unna.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen tar sikte på å åpne strekningen fra Bommestad til Farriseidet et halvt år før resten av parsellen er planlagt ferdig.

- Det er flere grunner til at vi kan fremskynde en delåpning. Skanskas arbeider i Larvikstunnelen har gått raskere enn antatt. Vi har møtt på bedre fjell enn forventet, og det har resultert i redusert omfang av injeksjon/tetting. Sammen med en avtale om utvidet arbeidstid i tunnelen om natten, er dette noen av årsakene, sier Jørn Rinde.

Strekningen som kan delåpnes fra Bommestad til Farriseidet er på ca. 4 km, hvor 2,8 km av dette er den nye Larvikstunnelen.

- Siden eksisterende E18 videre sydover fra Farriseidet kun har ett felt, velger vi av trafikksikkerhetshensyn å snevre inn til ett felt før tunnelens sydgående løp. I nordgående løp, derimot, kan vi bruke begge felt. I tillegg til bedre trafikkavvikling, vil delåpningen være positiv for flere boligområder i Larvik som blir kvitt dagens E18-trafikk på et tidligere tidspunkt, sier Rinde.

Før tunnelen kan åpnes for trafikk må alt det tekniske utstyret testes grundig opp mot Vegtrafikksentralen. Slik testing foregår som regel i et par måneder før en sikkerhetsklarering kan gis. - Med forbehold om at dette går i orden, mener Statens vegvesen, sammen med Skanska, at en delåpning er realistisk sommeren 2017, og datoen vi har sett oss ut er 30. juni, avslutter Jørn Rinde.