Ny versjon av ProAdm 5

Ny versjon av ProAdm kalkyleverktøy for anleggskostnader er nå tilgjengelig.

Publisert Sist oppdatert

Løsningen dekker alle prosjektbehov i samme program, og med nøyaktig og total oversikt for alle kostnader og inntekter gjennom hele prosjektet, reduserer man risikoen og sikrer inntjening, melder Powel.

Programvareløsningen ProAdm 5 ble overtatt av Powel i 2014. ProAdm er et naturlig supplement til Powels Gemini entreprenørløsninger. ProAdm gir Gemini-kunder muligheten til også å håndtere saksbehandling.

Løsningen gir brukeren muligheten til å motta anbudsbeskrivelser etter ulike prosesskoder; NS 3420, Veivesenets koder, Jernbaneverkets koder eller annen beskrivelse i XML-format (NS 3459). I tillegg kan man lage egne anbudsbeskrivelser. Registrering av avvik/endringer sikrer riktig fakturagrunnlag for nødvendig tilleggsarbeid i prosjektene. Powel melder at gamle notatyper med mva-splitt er fjernet. Man får også enklere utskrift av flere målebrev samtidig vha periodevalg, forbedret mengdeoverføring til nota.

ProAdm JAN 2015

OVERSIKT: Anleggsplasser kan være kompliserte. Powel har lansert ny versjon av kalkyleverktøyet ProAdm 5.