Inntektstap på 146 mill. kroner

I 2015 passerte el-biler bomstasjoner i Oslo 6,1 millioner ganger. Det gir bomselskapet Fjellinjen et inntektstap på 146 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det er Finansavisen som melder dette etter å ha gått gjennom regnskapstall for Fjellinjen. Bompengene skal gå til å finansiere den såkalte Oslo-pakke 3. Pakken skal brukes til å bygge veier, men pengene skal også gå til å subsidiere og utvide kollektivtilbudet, samt utvide gang- og sykkelveinettet. Det er dermed et tankekors at jo flere miljøvennlige el-biler som passerer bomringen, desto mindre penger blir det til andre miljøtiltak.

Øker sterkt

Og inntektstapet for bomselskapet kommer helt sikkert til å øke. På tre år har el-bilpasseringene i Oslo økt med 281%. Bare fra 2014 til 2015 var økningen på hele 69%. Blir det samme veksten i år, vil det være mer en 10 millioner el-bilpasseringer i løpet av året.

Et annet tankekors er at veldig mange kjøretøy drevet med fossilt eller biodrivstoff betaler for seg i bomringen uten å ha noe i Oslo å gjøre. Det gjelder ikke minst en betydelig andel av varetransporten som ikke har noe alternativ til å kjøre gjennom Oslo for å komme til store områder lenger nord i landet.

Powered by Labrador CMS