Entreprenøren driver kartlegging etter en salve i tunnelen i begynnelsen av desember.
Entreprenøren driver kartlegging etter en salve i tunnelen i begynnelsen av desember.

Snart halvveis i E6-tunnel

2500 meter av den i alt 5,8 kilometer lange tunnelen gjennom Nordnesfjellet er nå tatt ut.

Publisert Sist oppdatert

Det er arbeidsfellesskapet Marti Contractors/Iav som bygger den 5,8 kilometer lange tunnelen på E6 i Troms.

Ifølge prosjektleder Gudmund Løvli har entreprenøren et inndriv på ca. 90 meter i uka.

- Vi regner med at de er gjennom i løpet av høsten, sier Løvli.

Massene som tas ut av tunnelen kommer til nytte andre steder. I Kåfjorddalen og i Olderdalen leder NVE to rassikringsprosjekter, hvor de skal bruke stein fra Nordnesfjellet. I tillegg får Kåfjord kommune masser for etablering av et industriområde i Manndalen.

- Vi forsøker så langt det er mulig å unngå at masser blir lagt i deponi permanent. Vi ønsker heller at de skal gå til bygging av veg eller andre, nyttige samfunnsformål, sier Løvli, ifølge vegvesen.no.

I midten av desember ble fv. 332 åpnet for trafikk igjen, etter å ha vært stengt i om lag ett år. Årsaken til stengingen var at nye E6 skal gå under fylkesvegen, og dermed måtte den graves over for bygging av en undergang og tunnelportal.

- Fremover skal ikke arbeidet vårt være spesielt til hinder for trafikantene, men det vil fortsatt være en del anleggstrafikk på E6, da særlig i Manndalen, sier Løvli.

Det nye veganlegget, som er kostnadsberegnet til ca. 1,1 milliarder kroner, åpner etter planen for trafikk i løpet av 2017.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS