Fra 4 januar blir det nattestengt i Bermålstunnelen på fv 53 mellom Årdal og Lærdal i Sogn.
Fra 4 januar blir det nattestengt i Bermålstunnelen på fv 53 mellom Årdal og Lærdal i Sogn.

Bermålstunnelen nattestenges

Fra nyåret begynnte Statens vegvesen sammen med Birkeland Entreprenørforretning jobben med oppgraderingen av Bermålstunnelen mellom Lærdal og Årdal på fv 53 i Sogn og Fjordane.

Publisert Sist oppdatert

Den 1693 meter lange tunnelen innerst i Sognefjorden har vært mørklagt i lengre tid. Nå skal hele tunnelen oppgraderes med nytt elektrisk anlegg og vann- og frostsikring. I tillegg skal det bygges en havarilomme inne i tunnelen.

Fordi trafikken fortsatt skal gå i tunnelen mens arbeidene pågår, vil hovedparten av arbeidene foregå nattestid.

Arbeidstiden vil være fra klokken 20 om kvelden til 06 om morgenen på ukedagene. I disse periodene vil det kun bli åpent for busser til gitte tidspunkt i følge med ledebil.

- Med sprengingsarbeid kjem vi ikke unna lange stenginger. Ikke bare skal det sprenges, men vi må lufte ut tunnelen etter salva og sikre vegger og heng før trafikk kan passere, sier byggeleder Torleiv Hurthi i en pressemelding.

Siden tunnelen er eneste evakueringsmulighet fra Årdal har Statens vegvesen i samarbeid med nødetatene utarbeidet en plan for hurtigrydding av tunnelen. Ved behov for hastetransporter skal tunnel kunne ryddes i løpet av 20 minutter.

Byggestart er mandag 4 januar og tunnelen skal være ferdig oppgradert kommende høst. Byggeleder Hurthi betegner jobber som utfordrende fordi det involverer mange ulike fag og underentreprenører.