- Trekker og trailer fikk kjøre videre

DB Schenker opplyser til AT.no at deres innleide transport krasjet i bergveggen på E6 ved Taraldrud - en ulykke med politi på plass - og «fikk lov å kjøre videre etter ulykken».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Den bulgarske trekkvogna, med en danskregistrert tralle merket med DB Schenker på sidene, ble senere stoppet av politiet fordi de var trafikkfarlige og ble gitt bruksforbud.

Etter at vi har nøstet i denne saken, er dette det som er kommet frem:

Onsdag 21. januar mellom klokken 03.00 og 03.30 krasjer en bulgarsk trekkbil med dansk tralle i bergveggen noen hundre meter nord for Taraldrud kontrollstasjon på E6 nordover, sør for Oslo. Politiet oppgir stor hastighet som årsak til singelulykken som skjedde under vanskelige kjøreforhold.

Sjåføren valgte og kjøre videre

I politiets logg er det notert at det ikke var store materielle skader på vogntoget. Det ble rekvirert tungberger for å frakte det til Taraldrud kontrollstasjon noen hundre meter lenger sør. Klokken 06.10 har politiet notert at veien er åpen for vanlig ferdsel igjen.

Da de som arbeider ved kontrollstasjonen kom på jobb like etter, var bil og tralle borte. De hadde heller ingen anelse om hva som hadde skjedd på natten, annet enn det som var opplyst i media, etter det AT.no forstår.

Det virker som om sjåføren, som hadde papirer og tillatelser i god behold, valgte å kjøre til leveringsstedet i Oslo.

Svarene fra DB Schenker

Fredag 23. ble det krasjede vogntoget stoppet av politiet, mens det ble forsøkt kjørt tomt ut av landet, og beordret til Taraldrud der det ble satt på hjullås av inspektører fra Statens vegvesen. AT.no har kontaktet DB Schenker i Danmark for å få klarhet i hvorfor det trafikkfarlig vogntoget var på veien. Vi fikk dette svaret fra kommunikasjonsansvarlig Jens W. Holste per e-post 26. januar:

Vi har sett på saken, og p.t. ser fakta slik ut:
- Skadene på trekker og trailer stammer fra soloulykken på onsdag.

- Trekker og trailer fikk lov å kjøre videre etter ulykken.
- Vi var ikke orientert om at traileren, som DB Schenker i DK har leid, ikke skulle være trafikksikker.
- Den tomme traileren var på vei til service, da den ble stoppet - traileren blir berget til norsk et verksted.
- Transportbedriften har berget trekkeren, som nå er på verksted i Sverige.

Hva gjorde politiet?

Etter denne e-posten ble det naturlig å spørre politiet om de lot en bil og trekker det ikke var lov å bruke kjøre videre etter ulykken - et kjøretøy de selv stoppet to dager sener fordi det var en trafikkfare. Fagleder for operasjonssentralen ved Follo politidistrikt, Øyvind Thoresen, forklarer hva politiet vurderte ved kollisjonen den 21:

- Det ble ikke gitt noe kjøreforbud etter hendelsen. Det ble tilkalt en tungberger til vogntoget fordi det åpenbart ikke var kjørbart. Det ble fraktet til Taraldrud. Sjåføren har et ansvar etter veitrafikkloven for å påse at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand. Er det ikke det, skal det heller ikke benyttes. Det ble ikke sagt til sjåføren at han kunne kjøre videre, sier han.

Thoresen var ikke selv tilstede ved Taraldrud natt til onsdag, men refererer sine betjenter som var der. Han opplyser at det var store språkproblemer i kommunikasjonen mellom bulgareren og politiet.

Powered by Labrador CMS