Gruve 7 ligger 15 kilometer fra Longyearbyen. Kullet herfra brukes blant annet til kraftproduksjon for lokalsamfunnet.
Gruve 7 ligger 15 kilometer fra Longyearbyen. Kullet herfra brukes blant annet til kraftproduksjon for lokalsamfunnet.

Fortsatt drift i Gruve 7

Uansett hva regjeringen kommer fram til som løsning på krisen med Store Norske, blir det fortsatt drift i Gruve 7 ved Longyearbyen.

Publisert Sist oppdatert

Nærings- og fiskeridepartementet skal i nær fremtid ta stilling til videre drift av kullproduksjonen ved Svea/Lunckefjell og Gruve 7.

Ifølge et brev fra næringsminister Monica Meland er alternativene enten avvikling av gruvedriften i Svea og Lunckefjell i løpet av 2016, eller driftshvile i Svea og Lunckefjell i inntil 3 år, med eventuell oppstart i perioden dersom forholdene ligger til rette for det.

I begge tilfeller vil Gruve 7 kunne drives videre, melder High North News.

– Jeg tolker brevet dithen at Gruve 7 forblir, og at den vil være operativ uansett hva departementet kommer med av svar til Store Norske om videre gruvedrift på Svalbard. Og dette er svært positivt. For vi tok det ikke for gitt at Gruve 7 ville forbli, og dette handler om mange arbeidsplasser, sier lokalstyreleder Arild Olsen (Ap), til High North News.

Det er fortsatt usikkert om regjeringen vil gå inn for ett eller to skift ved Gruve 7. Ved to skift er det snakk om 41 arbeidsplasser ved gruva, mens det ved ett skift vil være 23 arbeidsplasser.

Gruve 7 ligger 15 kilometer fra Longyearbyen og har vært i produksjon siden 1975. Det produseres årlig 75.000 tonn kull ved gruven, hvorav en tredjedel brukes til lokal kraftproduksjon på Svalbard.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS